29.11.18 Dagsorden bestyrelsesmøde Storkreds Fyn

Dagsordensforslag til bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn

Åbning

 1. Præsentation: Sekretær Maria tager referat, Frands er mødeleder.
 2. Tjek ind: Præsentationsrunde – storkredsen og Faaborg-Midtfyn.
 3. Godkendelse (eller ændring) af dagsorden.
 4. Tidsrammer. Næste møder.
  Generel orientering
 5. Høring (Kåre) af Faaborg-Midtfyns bestyrelse:
 • Folketingsvalget:
  a. Hvordan er I forberedt til valget?
  b. Hvordan er samarbejdet med jeres kandidat?
  c. Hvad har I brug for fra SK?
 • Hvad har I af ønsker til samarbejdet mellem lokalafdelingerne på
  Fyn?
 • Hvad har I af ønsker til storkredsbestyrelsens rolle på Fyn?
 1. Orientering (Frands) til Faaborg-Midtfyn: Fælles konfliktløsningspolitik
  på Fyn (Bilag A.pdf (76.4 KB)
  )
 2. Høring om status i storkredsen (Frands): Kassereren om kassen og
  medlemstallet.
 3. Især for storkredsbestyrelsen:
 • Orientering (Kåre/Maria): Maria er i gang med at oprette ekstern
  side for os på fyn.alternativet.dk

 • Orientering (Michael/Kaj): Storkreds-fællesmøder (senest 11/11,
  næste 9/12 i Odense). Kort referat samt Hvilke spørgsmål mener
  I, at SK skal tage stilling til? (Referat vedlagt, Bilag B.pdf (112.6 KB)
  )

 • Orientering (Maria): Årsmødeforberedelser.

 • Lokaler i Odense (Kåre, Frands).
  a. Høring: Michael? Nyt om lokaleudvalget Michael + Odense
  afd.?
  b. Høring: Maria? Nyt om brug og vedligehold af lokalet?
  c. Forslag (Kåre): Tilbyd lokaledeling til andre partier og
  ungdomsorganisationer.

 • Forslag (Kåre): Vedr. Debatkoordinator under valgkampen:
  Opgavefordeling mellem Kåre, Ingvard og Maja Parsberg vedr.
  debatkoordinering under valgkampen.

 • Høring af storkredsen: Hvad har storkredsen behov for fra
  hovedbestyrelsen? (spørger ny næstforperson i HB, Bonnie
  Jensen)

 1. Orientering/høring (Kåre): Nyt om fælles fynsk valgprogram.
 2. Orientering/høring (Kaj): Peter Andreas har ikke tid til POFO i
  øjeblikket. Er der nogen, kender vores supplant Haris’
  kontaktoplysninger?
 3. Eventuelt.
  Afslutning
 4. Evaluering af mødet.