22.06.23 Dagsorden og referat Bestyrelsen Østjylland

1
Valg af mødeleder og referent
Mødeleder Astrid
Referent: Punktholder
Deltagere: Trine, Thomas, Lissi, Astrid, Rasmus
Afbud: Mads,

2
Tjek ind-runde

Orienteringspunkter:

3
Nyt fra forpersonen
Intet

Thomas
4
Nyt fra kassereren
Betalinger til gebyr, Mobilepay. Zoombetaling fortsat udfordret.

2023 0307 - 0606 kontobevægelser.PNG

Astrid
5
Nyt fra POFO
Der har ikke været møde siden sidst. Vi har fået mødedatoer for resten af året, og Berit og Astrid planlægger at holde medlemsformøder inden POFO-mødene.

Astrid
6
Nyt fra lokalforeningerne
Thomas har undersøgt interesse for en lightforening i Horsens, og det er der delvist interesse for. Mads har taget kontakt til medlemmer pr telefon i Hedensted, men det har lange udsigter. Mads er inviteret til at arrangere folkemøde i Juelsminde i marts 2024. Rasmus: Grundlovsarrangement i Aarhus arrangeret af det, der nu er blevet til ‘aktivistgruppen’, som har kig på at vise vores flag i Randers som det næste. I Aarhus er Carsten Borup inviteret ind til budgetforhandlinger med Thure Hastrup i kommunen, med bl.a. Lissi, Bjørn og Verner som baggrundsgruppe med ugentlige møder.

7
Nyt fra HB
HB skal videre med at vælge HB-medlemmer, der skal være med i div. udvalg. Trine er interesseret i at starte et fundraisingudvalg, da der mangler midler til mange ting. Astrid melder sig til gerne at ville være med i dette udvalg.
Pt. kører der en mediesag, som håndteres af Trine og sekretariatet.

Trine
8

9

10

Debat og beslutningspunkter:

11
IT ansvarlig/Konto politik
Status: Ikke påbegyndt

Mads
12
Overblik og dialog med lokalforeninger i storkredsen, samt løft af ikke eksisterende lokalforeninger.
Udgår, da Mads og Thomas begge har forladt mødet.

Mads + Thomas
13
Vedr. ansøgning til HB om midler til ekstern undersøgelse i form m svindel
HB har ansøgningen på dagsordenen på næste møde, som er fredag i næste uge…

Astrid og Trine
14

15
Kalenderopdatering
Hvem er ansvarlige for hvad?
Formøde til tænkeboks/ medlemsmøde
SøndagsbrÅnch
Opstillingsmøde

Trine er ansvarlig for at finde ud af om mødet skal være fysisk eller digitalt.

SøndagsBrÅnch springer vi over i juli.

Vi afholder opstillings- og årsmøde torsdag d. 28. sep.
Deadline for at udsende nyhedsbrev med invitation til opstillingsmødet er d. 17. aug.

MF´ere kommer på tur rundt i landet 11/9 - 17/9. Vi skal byde ind på en dato, vi gerne vil have besøg. Evt. 14. eller 15. sep. (Astrid og Trine og Rasmus arbejder videre med arrangementet 28/6 kl. 16-17)

16

17
Næste to bestyrelsesmøder:
17/8 + 7/9 (møderne i juli er aflyst).

18
Evt.