2. maj 2024 | Referat af fællesmøde for alle lokalforeninger i Nordsjælland

Referat af fællesmøde 2. maj 18:30 – 20:00

Tilstede: Christa, Ingrid, Gunver, Sidsel, Brian, Charlotte, Nina, Marianne og Nanna

Medlemsaktivering

Mødet startede med et 20 min indspark online fra Jonathan Ries (København) i forhold til frivillighvervning, lokale sager og engagement blandt medlemmer.

Sidsel (HHF) delte erfaringer med sommermarkeder sidste år, som ikke var det store arbejde, men var en god platform til at møde mennesker.

Hvad brænder folk for? Hvilke specifikke opgaver har vi, så det er nemt at deltage?

Der er fire hovedkategorier: Nuværende frivillige, frivillighvervning, medlemshvervning og det at få folk til at stemme på Alternativet til valg. Det er vigtigt, at vi er klar over, når vi taler om emnerne og når vi planlægger aktiviteter, at vi ved hvilken en af målgrupper vi går efter.

Det er blevet aftalt, at der skal arbejdes med at udarbejde en strategi for hovedkategorierne. Og at der vil blive arbejdet videre med dette, på næste fællesmøde efter sommerferien.

EP-valg

Der blev snakket om det praktiske i forhold til Holtedagen i Holte, hvor to EP-kandidater kommer. Der er brug for en pavillon. Marianne kommer med den til Holte.

Der er aftalt følgende fordeling af de 300 plakater.:

Halsnæs 30 stk

Furesø 30 stk

Hillerød 40 stk

Fredensborg 30 stk

Hørsholm 12 stk

Rudersdal 26 stk

Allerød 26 stk

Gribskov (ingen aktive) 26 stk

Frederikssund (ingen aktive) 30 stk

Egedal (ingen aktive) 10 stk

Helsingør 40 stk

Der er sat et minimum på 10 plakater i en kommune, hvis det skulle ske, at der ikke kan samles et team i en kommune, så sørges det for løbende, at der sættes plakater op af frivillige fra andre kommuner.

Der koordineres løbende, i forhold til rettelse i teams, og omfordeling af plakater.

Det undersøges i forhold til flyers, om der kan skaffes nogle. Ellers er der mulighed for selvprint.

Valgfest: Der snakkes sammen i storkredsbestyrelsen om der skal afholdes noget.

Næste møde omkring strategi

Næste fællesmøde (møde mellem alle lokalforeninger i Nordsjælland) 19. juni kl. 18:30 i Hillerød. Det er aftalt at bestyrelsen i Storkredsen laver dagsorden og oplæg til mødet.