04 Grøn Skat - Faktaboks


(Steen) #1

En nedsættelse af momsen på frugt og grønt fra 25% til 15,5% koster cirka 1,6 milliard plus engangsomkostninger på 0,5 milliard, samt løbende udgifter til erhvervslivet på cirka 300 millioner årligt til erhvervslivet.
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20dokumenter/forebygkom/Forebyggelseskommissionen_resume.ashx
En nedsættelse af momsen til den p.t lavest mulige på 5% koster cirka 2,2 milliarder årligt.
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2008/januar/nedsat-moms-paa-sunde-foedevarer/

Fastholdes skattestoppet på ejendomsværdiskatten koster det cirka 24 milliarder frem til 2019.
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/stilleskruer-i-personbeskatningen-2013-provenutal/

En skat på finansielle transaktioner anslås at give Danmark et provenu på 6,5 milliarder årligt ved en skat på 0,1 procent på aktier og obligationer, samt 0,01% på derivater.


(Thomas Huulbæk Titanium) #2