02 Grøn Skat - Den sociale bundlinje

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

Den sociale bundlinje handler om mere end social ulighed. Den handler også om social sammenhæng i en kompleks verden, ligesom den også handler om gennemsigtighed. Man skal ikke nødvendigvis være skatteadvokat for at kunne forstå sin selvangivelse. Samtidig skal skattesystemet være socialt balanceret, så ingen bliver ladt i stikken.

Alternativet vil også arbejde for at der er rimelige høringsfrister i forbindelse med udarbejdelse af skattelovgivning, så virksomheder altid kan have tillid til skattemyndighederne.

Alternativet vil arbejde for, at fradragssystemet forenkles og reduceres, sådan at det bliver lettere for den enkelte borger at udregne og forstå sin personlige skat. Samtidig vil vi arbejde for at forbyde SMS- og hurtiglån med urimelige renter, så folk i en presset situation, ikke optage uholdbare lån. Derudover vil Alternativet arbejde for en socialt balanceret afgifts- og momsreform, der tager hensyn til dem med færrest midler, så længe det ikke går ud over miljø, klima og sundhed.

Det kan for eksempel ske ved, at Alternativet vil:

2.1 Det kunne være lavere moms på basisfødevarer, og en omtænkning af forsyningsafgift/abonnement for gas, vand og el, således at man for eksempel betaler 100 % for forbrug og abonnement fjernes.

2.2 Arbejde for indførelse af en mærkeordning til selskaber, der fører en åben og samfundsvenlig skattepolitik. Mærkeordningen kan tænkes sammen med andre emner, såsom klimapolitik, kædeansvar og praktikpladser. Vi skal undersøge, hvordan man kan etablere en sådan mærkeordning på bedst mulig måde, med inddragelse af erfaringer fra andre ordninger og ønsker fra civilsamfund og erhvervsliv.

2.3 Arbejde for lavere skatter for de laveste indkomster. Det kan eksempelvis være en forhøjelse af personfradraget eller en lettelse af Arbejdsmarkedsbidraget.

2.4 Arbejde for et moms- og afgiftssystem med forskellige satser på forskellige varer. Eksempelvis lavere moms på frugt og grønt og nødder, og højere afgifter på tobak, alkohol, slik og sodavand. På længere sigt vil Alternativet arbejde for en ændring i EU-momsdirektivet, der vil gøre det muligt at have nulmoms på eksempelvis økologiske varer. Så alle kan have et sundt og bæredygtigt forbrug.

2.5 Alternativet vil arbejde for, at personer og virksomheder skal kunne stille spørgsmål vedrørende deres skattesager til SKAT, og få bindende svar, hvor de bindende svar selvfølgelig også er bindende for SKAT.

2.6 Arbejde for at genindføre 100 % omkostningsdækning til rimelige rådgiverudgifter, for selskaber der får fuldt eller væsentligt medhold hos ankenævn, landsskatteret eller domstole i en tvist med skattemyndighederne.


(Thomas Huulbæk Titanium) #2