00 Grøn Skat - Introduktion og samlet forslag i vedhæftet fil til download

forslag→vedtaget
forslag→politiskforum

(Steen) #1

Alternativet – en grøn skattepolitik – med social og økonomisk balance.

Bæredygig skattevision
Alternativet ønsker en seriøs bæredygtig omstilling af samfundet, hvor der er fokus på både den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bundlinje. Derfor ønsker vi at tage et opgør med et eneøjet syn på vækst og økonomi, fordi økonomien ikke er målet, men midlet til at skabe et godt og bæredygtigt samfund i balance. Og det er på det grundlag, vi indretter vores skattepolitik.

Skatter, moms og afgifter udgør det økonomiske grundlag for samfundets indtægter. Hvis vi ikke får penge ind, har vi ikke penge til offentligt forbrug og investeringer i miljø og mennesker. Men skattesystemet er mere og andet end bare regulering af indtægter. Skat og afgifter er også et redskab til at bakke op om gode beslutninger og vaner, der kan understøtte den samfundsudvikling, vi ønsker. For eksempel kan vi skubbe på en bæredygtig omstilling, ved at lægge afgifter på det, der forurener og gøre det mere interessant at vælge mere miljøvenlige løsninger.

Alternativet er en globalt orienteret bevægelse – ganske enkelt, fordi vi lever i et globalt samfund. I dag er det alt for let for multinationale selskaber og store kapitalfonde at flytte kapital rundt for at udnytte forskellige landes skattelovgivninger. Selvom nogle lande kan se en kortsigtet gevinst i dette, er det på længere sigt et kapløb mod bunden, hvor nationalstaterne og fællesskabet taber og de multinationale selskaber og store kapitalfonde vinder. Det skal vi forhindre.

Alternativet vil nytænke den måde de nationale og internationale skattesystemer er indrettet på, så de bliver mere bæredygtige. For at opnå dette skal der både samarbejdes på tværs af den offentlige, den private og den frivillige sektor, men også på tværs af landegrænser. Ikke mindst fordi klimakrisen er en fælles global udfordring, der kalder på fælles mod og vilje til globale løsninger.

De seneste ti år er der sket en skævvridning af det danske samfund. Det ses både ved at den økonomiske ulighed er steget siden 00’erne og på den skævvridning, der er sket mellem by og land. Det er både socialt uretfærdigt og problematisk for sammenhængskraften i det danske samfund. På den baggrund vil Alternativet bruge skattesystemet til at skabe rammerne for et mere lige samfund.

En af Alternativets kerneværdier er gennemsigtighed. Det skal også gælde i skattesystemet. Skatter, moms og afgifter skal give mening, og det skal være let at forstå, hvilket formål den enkelte afgift tjener. Er en skat forældet - eller rammer den skævt i forhold til formålet - skal den selvfølgelig afskaffes eller modereres. Det vil både skabe større tillid og opbakning til skattesystemet.

Et godt gennemtænkt skattesystem er altafgørende for et bæredygtigt samfund. Alternativet vil derfor arbejde for at indrette et system, som er gennemsigtigt, og hvor den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundlinje er i balance – både her i Danmark og på internationalt plan.

Samlet skatteforslag - Skattepolitisk Arbejdsgruppe og Josephine Fock.pdf (40.7 KB)


(Armin Vauk) #2

Jeg er enig i, at sms-lån burde forbydes. Men skal det ikke være del af en politik om Pengeinstitutters virksomhed og etiske retningslinjer derom"? Sagen hænger i mine øjne ikke sammen med skattepolitik.
2.
“Nul-moms” kan være problematisk, da vi så giver rabat på produkter, som egentlig produceres på den “rigtige” måde. Principielt bør det være den anden vej rundt, så vi pålægger miljøfjendtligt producerede varer en højere moms. Det skaber forvirring om normal/unormal og vænner forbrugere til for lave priser. Og tænk nu, når vi i nær fremtid :smile: kun har økologiske produkter. Så mangler momsen i statskassen.
3.
Når man taler om “miljøvenlige” elbiler bør man have med i beregningerne, at produktion og brug af el-biler langtfra er miljøvenlig. [Artiklen her][1] viser lidt af problemerne, som igen i høj grad fremkommer i den tredje verden. Så hvad med at tænke i baner, som gør, at vi kommer ned i transportbehov - meget transport i dag kunne nemt undgås. Sænk transportfradraget og støt udflytning af arbejdspladser med provenuet. Vi kan ikke blive ved med denne transportintensive livsstil - lige meget, hvor meget vi gerne vil.

Ellers velformuleret og brugbart. Ros til Arbejdsgruppen og Josephine.
Mange hilsener, Armin
[1]: http://www.fool.com/investing/general/2014/01/19/tesla-motors-dirty-little-secret-is-a-major-proble.aspx


(Niels Poul Dreyer) #3

Forslag til pt 1.13 Alternativet mener at kapitalakkumulation kan være en trussel mod demokratiet. Der findes en række eksempler på at få rige personer har forholdsvis meget magt i samfundet i en række lande i udlandet. For at undgå, at den økonomiske elite i Danmark får særlig stor indflydelse på samfundsudviklingen, bør en skattereform tage udgangspunkt i, at de største formuer skal formindskes over tid. Dette skal ske ved at indføre en høj arveskat, bonusskat og afgift for særligt store formuer.


(Mads Konge) #4

3.5 Arbejde for en udbredelse af grønne og skattefri personalegoder i både offentlig og privat sektor. Det
kunne være flere skattefrie månedskort til offentlig transport eller solpaneler til hjemmet.

Det synes jeg er betænkeligt i forhold til den skævridning der i forvejen er mellem de fastansatte og timelønnede på den danske arbejdsmarked.

2.1 Det kunne være lavere moms på basisfødevarer, og en omtænkning af forsyningsafgift/abonnement for
gas, vand og el, således at man for eksempel betaler 100 % for forbrug og abonnement fjernes.

Jeg tænker at det er problematisk i forhold til at det ikke er de samme der ejer kablerne som leverer f.eks strømmen på grund af den liberalisering der er gennemført.

2.3 Arbejde for lavere skatter for de laveste indkomster. Det kan eksempelvis være en forhøjelse af
personfradraget eller en lettelse af Arbejdsmarkedsbidraget.

Det synes jeg er rigtig godt og jeg kan godt lide LAs princip om at man ikke skal betale skat før man kan forsørge sig selv. Et højt bundfradrag vil også være godt for iværksættere.

Og det med SMS-lån og tilsvarende hurtig-lån skal selvfølgelig ikke med. Men det må helt sikkert ikke glemmes det er et super vigtigt!


(Armin Vauk) #5

Med den sparsomme respons på dialog i baghovedet, så må to debattører, som synes, at det er selvklart at sms-lån ikke hører med til skat, være en “tungtvejende” udmelding.:slight_smile:
I min optik igen et tegn på, at politikudviklingen går for hurtigt. Vi går glip af vigtige diskussioner og ender med ringere løsninger. Hvor blev “Vi starter langsomt og så sætter vi tempoet ned” af. Jeg håber dæleme at vi kommer i den retning snart - frem for at lade os stresse af angsten for ikke at have klare svar på alt.
Hilsen, Armin


(Thomas Huulbæk Titanium) #6