X-ordinært opstillingsmøde til Europa-Parlamentet

X-ordinært opstillingsmøde 8. okt. 2023 kl. 14:00-16:00 på zoom

Så er det nu, hvis du går med en Europa-Parlament-Kandidat-tanke!

Europa-Parlamentsvalget 2024 finder sted i den Europæiske Union fra d. 6. -9. juni 2024,

Og da hver storkreds nu har mulighed for at opstille 2 kandidater, så indkalder vi til et ekstraordinært opstillingsmøde søndag den 8. oktober kl. 14:00-16:00 på zoom

Som I måske allerede har set i det landsdækkende nyhedsbrev, så strammes nettet med information og fællesskab omkring EP-valget.

Angående EP-valget og ekstraordinært landsmøde

Kandidaterne til EP-valget er i arbejdstøjet og har denne besked til jer:

Der er snart EU-valg, og en kreds af kandidater er i gang med at skrive på vores valggrundlag til det kommende EP-valg. Kredsen har formet en skrivestyregruppe på tre kandidater, Jan Kristoffersen, Mikkel Bahl og Julius Schubring, som er i gang med et første udkast. Hvis du er interesseret i at give respons på udkastet, er du meget velkommen til at sende en mail, så vil du og andre interessenter i Politisk Forum, Folketingsgruppe, Internationalt netværk mv, få det tilsendt for input, kommentarer, ris og ros. Skrivestyregruppen kan selvfølgelig ikke tilgodese alle, men vil tage alt alvorligt. Send mailen til: jan.kristoffersen@ft.dk

På vegne af gruppen,
EP-Spidskandidat, Jan Kristoffersen

I Det Nationale Kandidatudvalg (NKU) er vi også ved at sammenstrikke et undervisningsprogram til EP-kandidaterne - og for den sags skyld også kommende kandidater til andre valg. Så hvis du har lyst til at tage en intern undervisningsopgave på dig, og du har kompetencer indenfor medier, grafik eller fx har været kampangneansvarlig og ligger inde med viden og kræfter dér, så henvend dig til tovholder for NKU, Rasmus Rydahl rasmusrydahlalternativet@gmail.com

Som tidligere nævnt afholder vi ekstraordinært landsmøde digitalt torsdag d. 16. nov. kl. 19 - 21. Har I endnu ikke fået valgt to EP-kandidater i storkredsen, skal bestyrelsen sørge for at få det gjort inden da. På det ekstraordinære landsmøde skal vi nemlig stemme om spidskandidat og rækkefølgen på stemmesedlen. Kandidater, der vælges efter denne dato, vil komme nederst på listen. Er der spørgsmål i bestyrelsen til processen, er man også velkommen til at kontakte Rasmus Rydahl: rasmusrydahlalternativet@gmail.com

Her er forløbet for X-ordinært opstillingsmøde i Storkreds Sjælland - vær obs på datoer:

Opstillingsmødet skal supplere den allerede valgte kandidat, Valentina Crast.

Send dit opstillingsgrundlag til storkredsbestyrelsen som en kort tekst om og plus en 3 minutters videofremstilling af dine politiske tanker og ideer for din opstilling som kandidat til Europaparlementet senest søndag den 10. september.

Kandidaternes opstillingsgrundlag sendes videre til medlemmerne, samt en dagsorden, senest søndag den 24. september.

Har du lyst til at vide mere om EU, grøn gruppe i Europaparlementet og Alternativets Europapolitik - og mod på at være kandidat i et stærkt fællesskab - så meld dig.

:green_heart: Ulla