Workshop i crowdfuning - dit værktøj til finansiering af K17 aktiviteter // Alternativet

Crowfunding er en populær og meget succesfuld metode til fundraisng, når du skal finansiere dine ideer, projekter og initiativer. Også blandt Alternativets mange aktive medlemmer har der været en del efterspørgsel efter mere viden omkring crowdfunding, og hvordan man aktivt kan bruge metoden til at skaffe midler til det kommende K17 valg. Dette har resulteret i skabelsen af tre workshops, som vil løbe af stablen i henholdsvis Aarhus, Nyborg og København her i årets første forårsmåned. Tanken er at kampagneteams, kandidater eller jeres bestyrelser kan tilmelde sig for at blive klædt på til at starte jeres/deres egne crowdfuning kampagner op.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/workshop-i-crowdfuning-dit-vaerktoj-til-finansiering-af-k17-aktiviteter