Webportal (som reddit.com), hvor borgerne kan komme med forslag til politikere

Ved ikke om det er den rette kategori, men kan man forestille sig en Webportal, hvor borgerne har mulighed for at komme med forslag til politikerne, og hvor man desuden kan bakke op om de forslag man er enige i. Tænker lidt i stil med reddit.com, hvor de mest populære indlæg automatisk bobler op og bliver mere synlige, mens useriøse indlæg drukner i bunden.
Helt konkret tænker jeg, at der er grobund for effektivisering i det offentlige uden at det skal koste stillinger, simpelthen ved at man anonymt kan melde tilbage, hvis man oplever arbejdsgange, papirer-arbejde mv. som er tidskrævende uden at være værdiskabende. Dvs. en effektivisering, der kommer nedefra fra dem med de konkrete erfaringer.

4 Likes

Jeg synes, at du stiller to gode forslag.

Det første du skriver om - forslag til politik - er på en måde dét, som dette sted handler lidt om. Nogle af de forslag der florerer herinde kommer fx til at blive en del af Alternativets politik. Samtidig er det allerede nu en del af vores politik, at 50.000 borgere skal kunne få et forslag fremsat i Folketinget.

Vi kigger på mange værktøj indenfor dette område; Reddit har også nogle klare fordele. Loomio er noget andet vi har kigget på, og vi er kun lige begyndt. Det er ikke det nemmeste i verden, for der er også mange faldgruber - fx er popularitet ikke nødvendigvis en positiv størrelse.

Det andet forslag lyder lidt som en slags whistleblower-ordning, som jeg helt sikkert er tilhænger af.

Lyder spændende, håber jeg kan bidrage med noget i den forbindelse, når valget er overstået. Ligger godt op af “flere ved mere tanken” og vil som du skriver kunne kobles direkte til folketinget, hvis der er 50.000 borgere bag et givent forslag. Udover vægtning af forslag (hvor popularitet, som du skriver, ikke altid er den bedste parameter), vil udfordringen nok også være at lave et selv-regulerende system med høj selv-justits, som kræver minimal administration. Nogen der ved om man har gjort noget tilsvarende i andre lande (dvs. hvor staten selv har stillet digital platform til rådighed for borgerdrevne forslag)?
I forhold til det andet forslag, vil det dels kunne bruges i en whistleblower-kontekts (og med en sådan ordning ville man vel kunne afskaffe en stor mængde kontrol-bureaukrati), men også mere generelt i forhold til få fokus på omstændige arbejdsgange, som er spild af tid og penge, og lade de ansatte komme med idéer til optimering.

Ja, der findes et finsk tiltag - Open Ministry.

Enig.

1 Like