Vores kandidat Mona har meldt sig ud af Alternativet

Kære medlemmer

Det er med stor ærgrelse, at vi må konstatere, at Mona Kjærulff Hansen har meldt sig ud af Alternativet fredag d. 17.11.
Mona og bestyrelsen har hver vores oplevelse af forløbet frem til dette. Dem kan I læse i vedhæftede dokument.
I denne mailtekst synes vi, at det er på sin plads, at informere om, hvad det betyder for det kommende valg:

• Monas plakater hænger stadig i lygtepælene – de er hendes.
• Monas plakater vil også hænge på plakatstandere på valgstederne, da fristen for at ændre noget var torsdag morgen kl. 7.00.
• Alle partistemmer til Alternativet vil tilfalde Sadi først, da han er nr. 1 på listeopstilling.
• Mona har et personligt mandat, hvilket betyder, at hun kan blive valgt, hvis hun får minimum 1.200 stemmer. Hvis hun bliver valgt, så er hun løsgænger medmindre hun tilslutter sig et andet parti.
• Hvis der kun vælges ét mandat fra Alternativets liste, vil Mona, på trods af ikke at være medlem af Alternativet, være Sadis suppleant i selve byrådet. Det betyder, at hvis Sadi ikke kan deltage i et byrådsmøde, så er det Mona, der kan træde til, hvis Sadi ønsker det.
• Mona vil som løsgænger skulle forhandle sig til de udvalgsposter hun ønsker. De udvalgsposter som Sadi måtte få er hans med en tilhørende suppleant fra byrådet, hvilket forhandles under konstitueringen.

Som nævnt i bestyrelsens udtalelse i vedhæftede dokument, så ønsker vi som bestyrelse at høste erfaringer af dette forløb på en saglig og professionel måde - og det vil vi rigtig gerne have Jer med til. Derfor vil vi indkalde til et åbent bestyrelsesmøde for medlemmer i nær fremtid.

Bestyrelsen Alternativet Gladsaxe

isamlede udtalelser vedr Monas udmeldelse af Alternativet.pdf (58.3 KB)