Vll du være domsmand/nævning?

Kære medlemmer
Vi har fået følgende henvendelse fra kommunen:

Til partierne i Skanderborg Byråd
Grundlisteudvalget har haft sit første af to møder. Hver parti har mulighed for at udpege forslag til grundlisten. Skanderborg Kommune skal i alt udpege 206 personer. Antallet per parti bliver fordelt efter antal stemmer ved sidste valg - d’Hondts metode. Herunder kan I se, hvor mange personer de enkelte partier kan udpege. Der er vedhæftet et Excel-ark til hvert parti, som skal returneres, med alle oplysninger
senest den 15. februar.
Hvis et parti ikke indstiller personer til grundlisten, bliver der taget flere personer fra dem, som har meldt sig via kommunens hjemmeside.

Mira og jeg er blevet enige om, at vi ikke ønsker at udpege emner til grundlisten, men at vi gerne vil udbrede tilbuddet til jer medlemmer. Her kan i altså læse om det og selv rette henvendelse til kommunen, hvis i ønsker det. Vær dog obs på at der er tale om borgerligt ombud og at det indebærer, at man forpligter sig på at tage opgaven på sig, hvis man bliver valgt.

Her er mere info:
Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridiske uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Grundlisten i Skanderborg kommune

I Skanderborg kommune skal der i alt vælges 206 personer til kommunens grundliste. Den færdige grundliste skal sendes til Vestre Landsret.

Der søges nu efter lægdommere for perioden 2020-2023.

Hvis du kunne tænke dig at blive domsmand eller nævning, skal du inden den 28.02.2019 søge om at komme på Skanderborg kommunes grundliste.

Behandling af din ansøgning

I henhold til persondataforordningens §§ 13 og 14 skal vi orientere om, at Grundlisteudvalget behandler oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse m.v. Oplysninger bliver videregivet til præsidenten for Vestre Landsret, hvis du indstilles som lægdommer.

Sammensætning af grundlisten

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af kommunens befolkning i forhold til både køn, alder og etnisk oprindelse. Det betyder, at selvom du har søgt om at blive optaget på grundlisten, og du opfylder kravene, er det ikke sikkert, at du bliver optaget på grundlisten.

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende betingelser:

Du skal være fyldt 18 år

Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer

Du skal være uberygtet

Du skal have stemmeret i Danmark

Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig

Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer

Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagermyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet.

Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund.

Nævninge og domsmænd udtages af Vestre Landsret

Den endelig grundliste for Skanderborg kommune vil inden udgangen af marts måned 2019 blive fremsendt til Vestre Landsret, der herefter udtager nævninge og domsmænd til By - og Landsretterne fra kommunernes grundlister.

For at sikre, at de kommende lægdommere opfylder retsplejelovens krav om være uberygtede, indhenter landsrettens præsident en udtalelse i Kriminalregistret om de pågældende personer.

Spørgsmål:

Eventuelle spørgsmål omkring indsendelse af ansøgning til Skanderborg kommune

kan rettes til sekretær Gitte Falch 87 94 70 36 eller jurist Lars Kofoed 87 94 70 25.

Læs mere på Danmarks domstole :

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Pages/default.aspx

.

Ansøgning til Skanderborg kommunes grundliste:

https://www.borgeronline.dk/746/NemForm/NaevningogDomsmand

Og mere info:

Nævninger og domsmænd betegnes under et for lægdommere, og er med til

at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede

dommere. Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de

udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Nævninger og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning

blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes

grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.

Til grundlisterne udvælges et antal personer, der må anses for egnede til at

virke som nævninger eller domsmænd i en retssag. Grundlisten skal indeholde

et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks.

køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig

status.

Omkring halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

De personer, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte

besked af landsrettens præsident, herunder også om de muligheder der

er for at blive fritaget fra hvervet som lægdommer.

Danmarks Domstole har lavet to oplysningsfilm, som indeholder generel information

om domstolenes funktion og arbejde samt praktiske oplysninger

om det at være domsmand eller nævning.

Filmen “En historie om det danske retssystem” indeholder generelle informationer

om domstolenes historie og funktion i samfundet og kan findes på

følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=uvpuD60uLdI.

Filmen “Lægdommere i Danmark” indeholder praktiske oplysninger om det

at være domsmand eller nævning og kan findes på følgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=WDuWvxk-K9M.

Mange hilsner fra Alternativet Skanderborg og Hanne Stender Damkjær.