Visionen for Odsherred - glimt 1

Visionen for Odsherred
Vi skal markere os som nytænkende og skabende for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og derved tiltrække beboere, der vil nyde og yde til vores særkender.

Natur & Fritid
Vi skal bygge videre på det store arbejde, der ligger i Geopark Odsherred - meget gerne med fokus på at skabe opmærksomhed på det åbne land og hvordan vi bruger og forvalter det.

Mad & Økologi
Vores spisekammer skal tage ansvar og producere bæredygtigt - og meget gerne levere økologisk mad til Odsherreds Madservice.

Kunst & Kultur
Odsherred skal være et sted, hvor der er plads og gode vilkår for den frie udfoldelse.

Vi ønsker mere vild og mangfoldig natur i Odsherred - og mange flere bier!

Lokal energi via andelsbevægelser
Da Danmark i fremtiden ønsker at udnytte vedvarende energikilder bedre, er der brug for et decentralt og effektivt energisystem og distributionsnetværk.
For at støtte investeringerne i lokalt forankret energiproduktion ønsker Alternativet at støtte en bæredygtig energi-andelsbevægelse.

Støtte til nye økosamfund og boformer
Boformer, som er designet omkring muligheden for social interaktion, er generelt meget populære, og Danmark har historisk set været foregangsland for eksperimenter med nye bo- og leveformer.
Den tradition ønsker Alternativet at styrke og bruge i arbejdet med omstilling til bæredygtighed, for nye bo- og leveformer er en vej til at reducere vores samlede økologiske fodspor og samtidig opnå større menneskelig trivsel.

l

Vi udvikler vores kommunalpolitik i Odsherred ved at lytte i lokalsamfundene, spille visionsspil og ved at afholde åbne politiske laboratorier i samarbejde med andre.

Vi er meget nysgerrige og stiller mange spørgsmål - så fortsættelse følger