Vil du være valgtilforordnet til det kommende valg?

alt.kbh_logo

Kære medlem af Alternativet København

Den 16. november skal vi til kommunal – og regionalvalg.

At gennemføre valghandlingen denne dag kræver, at rigtig mange mennesker melder sig til at være på valgstederne og sikre at alt går rigtigt til.

Derfor vil vi gerne opfordre at du melder dig som valgtilforordnet, valgstyrer eller valgstyreformand, hvis du har deltaget tidligere.

Tilmeldingslink til tilforordnede til kommunal- og regionsvalg den 16. november:

Klik her

Når du er kommet ind på Valghalla, bliver du bedt om dit telefonnr. Herefter skal du vælge, hvorvidt du ønsker at melde dig som valgstyreformand, valgstyrer eller tilforordnet. Herefter vælger du, hvilket valgsted, du vil være på.

Hvis du har lyst til at melde dig som valgstyrer, er der et informationsmøde tirsdag den 31. august kl. 17.00-18.00 i Hovedkassen på Rådhuset. Deltagerne skal tilmelde sig via valg@kff.kk.dk.

Partierne har fortrinsret til pladserne på valgstederne. Du skal derfor have tilmeldt dig inden mandag den 18. oktober kl. 12.00. Herefter frigives pladserne til vælgere, som ikke er medlem af et parti.

Du modtager en diæt på 1305 kr. for din medvirkning som valgtilforordnet eller valgstyrer.

Grønne hilsener
Alternativet København