Vil du være med til at udarbejde et forslag til nye vedtægter i storkreds sjælland?

Efter det vel overstået årsmøde i Odense, skal alle storkredse og kommune foreninger have tilrette deres vedtægter i forhold til de nye landsvedtægter.
Bestyrelsen for Storkreds Sjælland har bedt Ivan Dan Kastrup Flændsdal være tovholder på en arbejdsgruppe der skal udarbejde et forslag til nye vedtægter for storkredsen. Skal du være med? Lad os samme udarbejder nogle spændene/innovative/operationelle vedtægter.
Skal vi have makker opstilling som i København?
Skal vi have en dynamiske bestyrelse som ændre størrelse alt efter årstid?
Skal vi have kønskvotering?
Skal vi have unge/gamle kvotering?
Der er mange muligheder. På Årsmødet i Odense blev der ved taget et sæt minimums vedtægter, det er disse vedtægter vi skal gå ud fra, der er en masse paragraffer som er fastsat i landsvedtægter (fltp = Følger Landsvedtægerne Tilsvarene Paragraf), men alle de andre er ”kan” paragraffer, det vil sige der er frit valg på alle hylder.
Vi starte med at mødes en lørdag, har vil vi udarbejder en arbejdsplan, med et eller to åbne møder, Vi vil løbene offentliggøre vores udkast på dialog. Så vi kan få nogle gode input fra vores medlemmer.
Så vil du være med til at bygge det stillads som Storkreds Sjællands skal hvile på, som kan gøre Storkreds Sjælland til den bedste Storkreds for Danmark så meld dig til arbejdsgruppe. Send en mail til [ivan@flaendsdal.dk]
(http://ivan@flaendsdal.dk)

De bedste hilsner
Bestyrelsen
Storkreds Sjælland