Vil du være med i udviklingen af Freds- og Forsvarsområdet?

Kære venner
Så går vi i gang med at udvikle Alternativets freds- og forsvarspolitik. Alternativet har en overordnet Global Politik, og på baggrund af den skal vi have formuleret vores visioner for dansk freds- og forsvarspolitik. Vi starter derfor en proces, hvor vi vil have politiske laboratorier rundt omkring i landet og trække på ekspertiser fra relevante fagpersoner og interessenter. Vi starter op med en fysisk workshop, hvor vi definerer de emner der skal arbejdes med samt lærer hinanden lidt at kende.

Hvis du synes, det her lyder spændende, vil vi gerne invitere dig ind i arbejdsgruppen. Kontakt projektleder Nikolaj (nikolaj_k_andersen@hotmail.com), hvis du vil være med, eller bare gerne vil høre mere. Deadline for tilmelding er d. 20. august.

Du kan også læse mere her:

1 Like