Vil du være kandidat for Alternativet i Hvidovre

Hvidovre den 27. juli 2017

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde og valgmøde i Alternativet Hvidovre den 31. august kl. 19. Nærmere oplysninger og dagsorden følger.

Kære medlemmer af Alternativet Hvidovre
Så er der valg til kommunalbestyrelsen den 21. november og Alternativet stiller op for første gang:

Vil du være en af vores kandidater på liste Å?

Det er ikke alle steder i verden at demokratiet kan tages for givet. Derfor vil Alternativet være aktivt deltagende og være med til at videreudvikle det lokale demokrati. Vi ser valgdagen som en folkelig manifestation og en festdag.

Dit medlemskab af Alternativet Hvidovre betyder at du nu har mulighed for at blive stillet op som kandidat på lige fod med de tre kandidater vi allerede har valgt på det første valgmøde i foråret. Vi har brug for et stærkt og mangfoldigt kandidatfelt, som vil være med til at føre Alternativets politik og værdier ud i livet her i Hvidovre. Alternativet Hvidovre har sideordnet opstilling.

FRIST FOR OPSTILLING 17. august 2017 kl. 12

Hvis du har lyst til at hjælpe Alternativet på vej ind i kommunalbestyrelsen med dine kompetencer skal du være hjerteligt velkommen som kandidat. Du skal have været medlem af partiet i 3 md. den 31. august, hvor valgmødet afholdes. Medlemmer der ønsker at kandidere skal meddele deres kandidatur to uger før valgmødet – det vil sige senest den 17. august 2017 kl. 12. Skriv et A4-ark med personlige oplysninger (CV), politiske visioner og mærkesager til næstforperson Mogens Bentzen på mail: mogens.r.o.bentzen@gmail.com

10 dage før valgmødet sender bestyrelsen kandidataspiranternes opstillingsmateriale (gerne med billede) ud til medlemmerne pr. mail, på vores facebookside og via Alternativet AlleOs. På valgmødet den 31. august vil der være en kort mundtlig præsentation af kandidaterne.

Du vil snart modtage den fulde mødeindkaldelse til ekstraordinært årsmøde og valgmøde med dagsorden osv. Hvis du har spørgsmål så kontakt mogens.r.o.bentzen@gmail.com

Alternativ hilsen fra bestyrelsen i Hvidovre lokalafdeling

Pernille Martiny Modvig,
Mogens Bentzen