Vil du være en af vore tilforordnede den 21.11

Alternativet søger 2 tilforordnede til valget tirsdag den 21. november.

Vil du være den ene - så skriv straks til syddjurs@alternativet.dk .
Det er en lang vagt, fra kl 7 om morgenen til ca 23 om aftenen når det hele er talt op.
Der serveres mad og udbetales diæter, ca 800 kr for hele dagen.

Hvis vi ikke kan finde to til den lange dag, er det også muligt at møde ind kl. 16 eller kl. 19.30 og være med til optællingen.

Du kan vælge, hvor du vil sidde, afstemningsstederne er:

Ebeltoft Idrætscenter, Østeralle 17, 8400 Ebeltoft
Molshallen, Lyngvej 18, 8420 Knebel
Birkehuset, Skovvænget 9, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Kolind Hallen, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind
Midtdjurshallen, Marienhoffvej 11 C, 8550 Ryomgård
Hornslet Idræts- og Kulturcenter, Stadionvej 4, 8543 Hornslet
Mørke Idrætscenter, Drosselvej 1, 8544 Mørke
Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde

Valghandlingen starter altid kl. 8:00 og slutter kl. 20:00.

Du skal have folkeregisteradresse i kommunen og være medlem af Alternativet.