Vil du være domsmand og nævning i Aarhus Kommune?

Kære alternativist

Hvert fjerde år skal Aarhus Kommune sammensætte en såkaldt grundliste, hvorfra Vestre Landsret udtrækker lægdommere (domsmænd og nævninge) til Landsretten og Byretten for de kommende fire år (2020-2023).

Der udpeges ca 1100 personer til grundlisten, af disse udtrækkes ca. halvdelen tilfældigt og de bliver så domsmænd og nævninge de kommende fire år.

Alternativet Aarhus har fået mulighed for at udpege i alt 14 personer til grundlisten og disse skal helst fordele sig som følger: 5 personer i alderen 18-30, 2 personer i alderen 30-39, 2 personer i alderen 40-49, 2 personer i alderen 50-59, 2 personer i alderen 60-69 og 1 personer i alderen 70-76.

Partiet skal sikre, at de personer, de udpeger, er egnede til at fungere som lægdommer. Herunder skal man være i stand til at følge med i, hvad der sker i retssalen. Man skal være fyldt 18 år senest 1. januar 2020. Man må ikke fylde 80 år før 31. december 2023. Man skal være dansk statsborger og have bopæl i Aarhus Kommune.

Vil du med på grundlisten? Så send en mail til tenna.schaldemose@gmail.com senest fredag den 18. januar.

Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet indenfor de pågældende alderstrin.

Grønne vinterhilsner
Tenna Duch Schaldemose,
forperson