Vil du være aspirant/kandidat til enten folketinget eller regionsrådet

Kære alternativister i Storkreds Sjælland.

Kandidatudvalget (KU17) inviterer nu kandidater og aspiranter (Folketing?? og Regionsråd17) til et nyt opstillingsforløb, der slutter med et opstillingsmøde 26. marts med valg af kandidater.

Vi har udarbejdet et skema (kandidatgrundlag), som du skal udfylde for at melde dig som kandidat til opstillingsmødet. Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være aspirant eller kandidat til Folketinget eller kandidat til Regionsrådet i Storkreds Sjælland i Alternativet. Skemaer kan findes i slutningen af dette nyhedsbrev.

Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal i sin helhed afleveres til Kandidatudvalget (KU17) d. 19. februar (ulla.munksgaard@alternativet.dk) – hvis du vil med i aspirantteamet, og senest d. 26. feb., som er opstillingsfristen til opstillingsmødet 26. marts.

Kandidatudvalget vil samle opstillingsgrundlaget for alle kandidater og fremlægge for Storkredsens medlemmer forud for opstillingsmødet.

Kandidatgrundlaget vil blive anvendt som en del af den proces, der skal være for at kvalificere dig på bedste måde.

Om kort tid vil vi offentliggøre Kandidatudvalgets Forretningsorden med bl.a. en beskrivelse af de kriterier, vi i KU17 arbejder efter, således at vi sikrer fuld gennemsigtighed i hele processen. Vi glæder os til at høre fra dig - og om dig.

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17)

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Tobias Skotting (SSK), Lotte Sørensen (SSK), Carsten Elbæk Andersen (Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk), Rasmus Jørgensen (Kalundborg)

01. Folketingskandidatgrundlag skabelon 2017

02. Regionsrådskandidatgrundlag skabelon 2017