Vil du have en tillidspost på vegne af Alternativet i Region Midtjylland?

Kære Alternativst

Den endelige fordeling af de tillidsposter, Region Midtjylland indstiller til, er nu lavet, og Alternativet har fået tre interessante poster.

Dem vil vi gerne byde bredt ud til alle, der måtte være interesserede. Det vigtige er, at du har relevante erfaringer, og at du vil arbejde for at fremme Alternativets politik og værdier.

Nedenfor finder du listen over de poster, vi har fået. Hvis du er interesseret i at bestride et eller flere af hvervene, skal du ringe til regionsrådsmedlem Rasmus Foged på 22 46 69 15 for at høre nærmere senest den 7. februar 2018.

Hvis du stadig er interesseret, når du har talt med Rasmus, skal du sende en kort ansøgning på Rasmus.Foged@alternativet.dk. Derefter drøfter Rasmus ansøgerne med storkredsene i Vestjylland og Østjylland.

Vi har fået pladser i:

Videnskabsetisk Komite

  • Der er 11 møder om året, og du skal forvente, at det er et stort arbejde.
  • Der udbetales et vederlag på ca. 1.000 kr. pr. måned.

Bestyrelsen for Samsø Iværksætterfond

  • Antallet af møder er ikke oplyst.
  • Det forventes, at der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse.

Repræsentantskabet i Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande

  • Der er 2 møder om året.
  • Det forventes, at der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse.

Har du interesse i regionsrådsarbejdet?

Som regionsrådsmedlem får Rasmus Foged brug for al den hjælp og opbakning vi som parti kan give ham. I den forbindelse er vi ved at danne nogle baggrundsgrupper, der kan støtte op omkring arbejdet med at forberede sig til møderne, specielt gennemlæsning af oplæg og referater. Der er opstartsmøde for baggrundsgrupper i aften, tirsdag d. 30/1 kl. 19:30 i lokalerne Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C.

Arbejdet i regionsrådet er organiseret i fire stående udvalg:

  • Hospitalsudvalget
  • Udvalget for nære sundhedstilbud (Rasmus er medlem af udvalget)
  • Udvalget for psykatri og sociale tilbud
  • Udvalget for regional udvikling (Rasmus er medlem af udvalget)

Til at starte med vil arbejdet primært bestå i at gennemlæse sagsmaterialet forud for møderne. Udvalgsmøderne ligger normalt første eller anden onsdag i måneden, og det vil være dagene før møderne, materialet skal gennemgås.

Hvis du har lyst og energi til at give en hånd med, så send en mail til Rasmus på Rasmus.Foged@alternativet.dk. Husk at skrive lidt om, hvad din baggrund er, og hvad du er interesseret i at arbejde med.

På vegne af Alternativets arbejdsgruppe i Region Midtjylland,

Sandra Bjerre Nielsen