Vigtigt møde om foreningens fremtidige virke

Kære med-Alternativist

De gældende vedtægter for Alternativet Aarhus fungerer ikke som vi håbede. Derfor har vi brug for medlemmernes opbakning til at diskutere og stemme om vejen frem.

Efterårets og vinterens evaluering af vores vedtægter har tydeligt vist at de ikke løser den opgave, vi håbede, og derfor foreslår vi at vi genindfører minimumsvedtægter for foreningen frem mod forårets årsmøde, så den kommende bestyrelse kan vælges efter disse.
Vi foreslår ligeledes at EVA-gruppen (evalueringsgruppen) arbejder videre med det input, vi har fået i hus, og laver et nyt forslag til vedtægter for Alternativet Aarhus, der kan sættes til afstemning inden sommerferien.

Derfor har vi brug for din opbakning.

Politikmøde tirsdag den 29. januar kl. 19.00-21.00, Jægergårdsgade 164A, 1. sal

Dagsorden:

  • Velkommen, valg af dirigent + referent
  • EVA-gruppens arbejde og resultater og gruppens forslag til videre forløb
  • Spørgsmål til gruppen og debat
  • Indlæg fra salen for og imod vedtægtsforslagene
  • Pause
  • Afstemning
  • Næste skridt
  • Tak for i aften - kom godt hjem

De gældende vedtægter finder du her. Bemærk at titlen på vedtægterne er “Forslag til vedtægter for Alternativet Aarhus”. De er dog vedtaget og gældende.

Forslag til minimumsvedtægter finder du her.

For at kunne stemme skal man have været medlem af Alternativet i mindst 14 dage inden mødet.

Vel mødt!

På vegne af EVA-gruppen,
Tenna Duch Schaldemose