Vigtig nyt om storkredsens årsmøde!

toplogo_nyhedsmail##

KÆRE ØSTJYSKE ALTERNATIVISTER!

Hvor er det fedt, med alle de fantastiske aktiviteter, som er i gang i vores storkreds. Rigtig mange medlemmer lægger enorme mænger af tid og passion i arbejdet omkring vores fælles vision og ikke mindst det kommende KV17.

Og det er lige præcist sådan det bør være på nuværende tidspunkt – 100 % fokus på de lokalpolitiske arrangementer og events, så Å bliver et synligt og attraktivt alternativ i kampen om byrådspladserne.

Storkredsen er for nylig blevet bekendt med, at der afvikles 2 vigtige lokale events i storkredsen på den planlagte dag for storkredsens årsmøde. Derfor har vi valgt at flytte årsmøde, der som planlagt skulle have været afholdt lørdag den 16. august 2017.

NY TID | 20. september 2017 kl. 18.30 – 21.30
STED | Nørre Allé 86, 8000 C (alt efter antallet af tilmeldinger)
TILMELDING | Storkreds Østjylland Årsmøde 2017 | Billetter | Aarhus | Andet | Billetto — Denmark

Hvorfor skal du komme til dette årsmøde?
Du kan få indflydelse på de politiske processer i POLITISK FORUM, være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er både dygtige og intelligente i forhold til at håndtere konflikter i KONFLIKTMÆGLINGSRÅDET, hvordan vi opstiller og vælger bl.a. folketingskandidater i STORKREDSBESTYRELSEN eller være med til evaluere, hvordan vi udlever vores bærende værdier og debatdogmer både internt og i offentlige debatter i OMBUDSRÅDET. Læs meget mere om de forskellige tillidsposter i den vedhæftede invitation.
Invitation til årsmøde_20092017_print.pdf (577.3 KB)

Vigtige datoer
23 august 2017 skal du senest have meldt dit kandidatur ved at udfylde vedhæftede opstillingsformular.
Opstillingsgrundlag for kandidater til tillidsposter 2017.docx (50.6 KB)

23 august 2017 skal du senest have indsendt punkter eller forslag til vedtægtsændringer, som du ønsker behandlet på årsmødet. Disse punkter eller ændringsforslag skal stilles af en gruppe på min. 10 medlemmer af storkredsen.
Gældende vedtægter er vedhæftet her
Østjylland_vedtægter_2017.pdf (59.8 KB)

6 september 2017 offentliggøres kandidaterne til de forskellige tillidsposter i en mail til medlemmer i Østjylland og på Facebook-siden Alternativet Østjylland.

Vi håber, du har lyst til at være med til at vælge de bedste tillidsrepræsentanter for Alternativet Østjylland - eller opstille som kandidat til en af de spændende poster. Hvad det indebærer at være tillidsvalgt, kan du læse mere om her
Invitation til årsmøde_20092017_print.pdf (577.3 KB)

Vel mødt!

De bedste hilsner fra din storkredsbestyrelse
Monike, Sarah, Ane, Mads, Mikkel og Joan


FORELØBIGT PROGRAM

18.30
Velkommen og valg af valg af dirigent, stemmetællere og referent
Årets gang i storkredsen
Hva’ sker der? – kort fortælling fra Politisk Forum, Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd

19.00
Skæg med tal! - fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Forslag fra medlemmerne

19.30
Pause

19.45
Valg til tillidsposter

20.45
Præsentation af tillidsvalgte
Valg af revisor

21.15
Afslutning