Vigtig information og kandidatliste til generalforsamlingen 19.6.2016

Medlemsbrev 4.6.2016

Materiale og information til generalforsamlingen.

I dette dokument kan du finde:

 • Praktiske oplysninger - BEMÆRK ÆNDRET MØDETIDSPUNKT.

 • Program og dagsorden

 • Oversigt over opstillede kandidater til storkredsbestyrelsen

 • Bestyrelsens beretning

 • Regnskab

 • Vedtægter


Generalforsamlingen afholdes den 19. juni kl. 12.30 - 18.00


Praktiske oplysninger

 • BEMÆRK ÆNDRET MØDETIDSPUNKT.

Registrering sker mellem kl. 12.30 - 13.00, hvor du vil få kontrolleret dit medlemsskab og udleveret de relevante dokumenter, samt stemmesedler og stemmekort. Dette kan tage nogen tid, så kom gerne tidligt.
Lad være med at printe dokumenterne ud, dem får I udleveret på dagen.

Sted: Medborgerhuset ved Hovedbiblioteket (foredragssalen), Rendsburggade 2, 9000 Aalborg.

Tilmelding: Af praktiske årsager, vil vi gerne have, at du tilmelder dig her - klik her, men du er velkommen alligevel, selv om du ikke er tilmeldt. I henhold til vedtægterne skal du have været medlem i 14. dage, for at have stemmeret på mødet.

Forplejning: Der vil undervejs blive budt på sund snack og senere kage. Søbogård-sodavand kan købes for 10,- kr. Der er desværre ikke mulighed for at lave kaffe og te, så hvis du gerne vil have det, så opfordrer vi til, at du selv tager en termokande og et par kopper med.


Program og dagsorden for generalforsamlingen

Kl. 12.30 - 13.00 - Tjek ind.

 1. Velkomst v. Birgitte Miehs.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere og to referenter.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Vedtægter/vedtægtsændringer/ikrafttrædelse
 7. Valg af forperson
  Pause
 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
 9. Valg af revisorer.
 10. Oplæg om bestyrelsesarbejde v. Astrid Carl.
 11. Eventuelt
 12. Annoncere den ny bestyrelse og de 3 suppleanter.
 13. ”Det Grønne Forsamlingshus”, v. Susanne Zimmer.
 14. Afrunding v. forpersonen.

Oversigt over opstillede kandidater til storkredsbestyrelsen

Se kandidatlisten her.
Alle kandidaterne præsenteres efter hinanden i samme dokument, bare fortsæt med at scrolle nedad.
Vi vil bede alle opstillede kandidater forberede en mundtlig præsentation af en varighed på 2 minutter.


Bestyrelsens beretning

Læs beretningen her


Regnskab

Regnskabet eftersendes inden generalforsamlingen.


Vedtægtsforslag

På Alternativets Årsmøde den 28. maj blev der vedtaget et sæt minimumsvedtægter for storkredsforeningerne, og disse erstatter de tidligere vedtægter for Storkreds Nordjylland.
Astrid Carl vil på generalforsamlingen komme med et oplæg om dette.

Vedtægter for Alternativet Storkredsforening Nordjylland - læs her

Afstemning om øjeblikkelig ikrafttrædelse af udvalgte §§, som har betydning i forhold til afvikling af valg på generalforsamlingen - læs her


Vi ses!
I Storkredsbestyrelsen glæder vi os til generalforsamlingen, og håber at der er rigtigt mange medlemmer, som vælger at møde op på dagen. Vi gør vores ypperste for at skabe en god dag sammen med jer, og forhåbentlig at vi i fællesskab får sat et stort fingeraftryk på den ny begyndelse i Storkredsen.
Kom og støt op om Alternativets fremtid i Nordjylland, vær med til at vælge den nye bestyrelse og brug en eftermiddag i selskab med en masse skønne Alternativister.

Har du spørgsmål, kontakt os på storkreds.nordjylland@alternativet.dk eller 60 86 13 33.