Videreudvikle vedtægterne for Alternativet København

Jf. årsmødets beslutning om at videreudvikle vedtægterne for Alternativet København, søger bestyrelsen tovholdere til at facilitere dialogen omkring foreningens videre organisering og samvirke.

På baggrund af det på årsmødet, vedtagede forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til videreudviklingen af foreningens organisering og samvirke, søger bestyrelsen i Alternativet København 5-7 tovholdere til at facilitere 3-4 dialogmøder i første halvår af 2018.

Dialogen skal foregå ved fysiske møder, hvor alle medlemmer inviteres til at medvirke til formuleringen af forventninger til, og hensigten med, de kommende vedtægter.
Det er ikke påkrævet at man skal kende til det juridiske vedr. udarbejdelsen af vedtægterne. Vi søger tovholdere der besidder kompetencer til at facilitere møderne, herunder sikre en flersidighed i dialogen. Foruden tovholderne vil bestyrelsen også være repræsenteret i tovholdergruppen.

Skulle dette have din interesse, send os da gerne et par linjer om dig selv og en kort motivation for at blive tovholder, inden d. 1. april 2018, til bestyrelsens mail: kbh@alternativet.dk.
De bedste hilsner fra
bestyrelsen, Alternativet København.

Link til det vedtagende forslag og mandat: Forslag fra årsmødet