Vidensgrundlag, rapporter, artikler og analyser - en samling

Vi har en masse gode holdninger og får løbende ny inspiration og ny viden. Enten gennem noget vi se i tv, læser, hører eller oplever personligt. Vi skal omstille os og samfundet og det kræver hele tiden både ny og gammel viden og erfaringer.

Kan vi her i dette dialogforum eller andetsteds løbende samle en form for fælles vidensgrundlag i form emneopdelt gruppering af fx links til de bedste, mest anerkendte og/eller mest anvendelige rapporter, artikler, TV indslag, PhD-afhandlinger, specialer, bøger mm.?

På Facebook deler vi hele tiden den slags med det ender der i et emne og kvalitetsmæssigt kaos.

En forkrommet version kunne evt. etableres i samarbejde med en eksisterende medievirksomhed.

En simpel løsning kunne evt. skabes i dette forum eller i emnespecifikke Facebook - grupper (el. Opensource: diaspora)

1 Synes om

Ja, det er noget der har været oppe at vende flere gange efterhånden, og jeg er helt enig i behovet.

Jeg ved ikke, om det er noget vores Wiki er tænkt til - hvad siger du @kimbach?

Alternativt kunne man godt bruge dette site eller noget helt tredje, som du skriver.

En måde at samle det på kunne være at bruge vores tags når der i et indlæg præsenteres vidensgrundlag.
Så kan de indgå i den løbende debat under de enkelte områder og emner, og alligevel kan vi lave en oversigt over dem alle.

Nu er der foreslået tags: Fakta og Analyse.
Måske Vidensgrundlag er bedre en Fakta?

De kan godt have forskellig betydning. Vi kan måske bruge begge? Eller bliver det for svært?

Ja, du har ret - vi skal nok have begge

Jeg har ikke umiddelbart tiltro til folks evne til at blive enige om hvad der er “de bedste, mest anerkendte, mest anvendelige” informationer. Dette også ud fra erfaringerne på facebook.

Dette bl.a. fordi der ikke er en klar skillelinje mellem “politik”, “vidensgrundlag” og “fakta”.

Jeg savner en mekanisme i vores diskussioner (her og hissset) til at få kvaliteten til at “flyde til tops”. Herinde er problemet pt, at der ikke er nok deltagere. På facebook er hovedproblemet, at udsagn får mere fokus, jo mere kontroversielle de er (idet der kommenteres mere på disse).

1 Synes om

Facebook ville virke hvis det blev modereret. En reddit model måske?

1 Synes om

Jeg tror også, at vi vil ende med at skulle moderere herinde. Hvad tænker du på med Reddit-model?

Stemme op/ned men modereret

1 Synes om

Ok. Det sker også lidt her, bare først når en tråd rammer 50 indlæg. Så kan man få den opsummeret.

1 Synes om