Vi vil så gerne høre din mening - Flere ved mere // Alternativet

Du kan lige nu stemme på flere forskellige politiske forslag på Alle Os som en del af politikudviklingsprocessen.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/vi-vil-sa-gerne-hore-din-mening-flere-ved-mere
1 Like

Når man bruger tidsbegrænsning til at forkaste forslag, gør man den demokratiske proces afhængig af, hvor mange der benytter AlleOs. Måske bør der være en forældelsesfrist, men man bør både kunne bakke op og ned om et forslag, hvis det skal gøres uafhængigt af besøgstallet.

3 Likes