Vi ta'r nu hul på det nye år i Halsnæs

Kære lokale medlemmer af Alternativet,

:green_heart:Vi sender et stort ønske om GODT NYTÅR til jer alle.:green_heart:

Helt så godt, som vi Alternativt havde håbet på, blev det ikke.
Vi fik ikke plads i det nye byråd. Og lad os bare indrømme, at det havde været meget overraskende, hvis det var lykkedes. Vi kan glæde os over, at de 498 stemmer vi i alt fik var med til at skaffe vores valgforbundspartner, SF en ekstra plads i byrådet.

Qasam Ahmad , som et års tid havde repræsenteret Alternativet i Halsnæs byråd, kunne altså ikke forny sit mandat. Men han stillede også op til regionsvalget og blev indvalgt i regionsrådet med et flot personligt stemmetal. Stort tillykke med det!

Alternativets fire lokale kandidater kan se tilbage på en valgkamp, som ikke levnede tid til megen forberedelse. Og da det ikke var lykkedes at få etableret en aktiv baggrundsgruppe,
var savnet af supplerende hænder og kræfter meget mærkbart.

Nu handler det om fremtiden – og selvfølgelig er der en helt nødvendig fremtid for Alternativet i Halsnæs.
Med tæt ved 70 lokalt registrerede medlemmer burde det være muligt at samle en kerne med tilstrækkelig interesse og aktivitetslyst . En kerne som finder det vigtigt, ja måske ligefrem nødvendigt, at skabe grobund for Alternativets tanker og visioner her i Halsnæs.

Sammensætningen af det nye byråd giver løfter om fire år med rigtig gode muligheder for
politiske initiativer og resultater, som matcher bærende tanker i Alternativets politik. Det bør give rig lejlighed til ”fra sidelinjen” at inspirere og deltage i den kommunalpolitiske debat.
Vi skal forsøge at bevare en aktiv kontakt til byrådets partier og gerne styrke en ”varm linje”
mellem borgere og politikere.
Vi har prioriterede interesser i samfundets udvikling. Fra det lokale til det internationale og globale. Men vi har ingen højest prioriterede lokale sager. Vi vil nysgerrigt interessere os for alle byrådets dagsordener og forhåbentlig også nu og da evne at pege på reelle alternativer.
I Halsnæs skal det helst ikke være muligt at glemme, at der uden for det siddende byråd
findes en politisk reserve, som også kan inspirere til værdifulde tiltag. I Halsnæs skal det
arbejdende byråd helst ikke kunne glemme, at der er et lokalt Alternativ.
Her og nu er vi nødt til at finde de nødvendige energier blandt jer. Kan vi til en start blive bare en halv snes kontinuerligt aktive, som sikrer gensidig inspiration og optimisme, så
bliver vi nok også dobbelt så mange i løbet af nogen tid.

Men det er nu, nogen skal beslutte sig. Det er nu, man skal udfordre sig selv og høste de gevinster, der altid ligger i at tage del. Den tilfredsstillelse der ligger i at stå sammen om at gøre en forskel.

Flere ved mere !

Den eksisterende , ufuldstændige bestyrelse vil enormt gerne møde de af jer, som finder det væsentligt, at ALTERNATIVET er aktivt i Halsnæs – så skal vi nok sikre os plads i byrådet
om fire år! - Og de går hurtigere, end vi evner at forestille os.

_Meld din positive interesse til enten : Mariane Lunden mariane.lunden@skolekom.dk _
eller til: Benny Nielsen benie52@icloud.com, som i øjeblikket deler forperson-
_forpligtelserne mellem sig. - Så melder vi hurtigt tilbage med oplæg til en spændende _
møde aften .

De bedste hilsner
Bestyrelsen for ”Alternativet – Halsnæs ” :blush: