Vi skal vælge folketingskandidater

Kære medlemmer af Alternativet i Københavns omegns storkreds (KOS)

Alle 10 storkredse i Alternativet vælger Folketingskandidater i denne tid.

Turen er kommet til Københavns omegn.

Vi har tidligere sendt en indkaldelse til opstillingsmødet, som er den 12.11.2016 kl. 15-18.

Det foregår på Glostrup bibliotek i Fællessalen, Kildevældets Alle 5, 2600 Glostrup.

Det kan hænde at mødet forlænges med en god ½ time såfremt der er behov for det.

I Alternativet ser vi sådan på det at det at vælge Folketingskandidater er en fest!

Her vælger vi de mennesker blandt os som har mod på at repræsentere Alternativet det næste år.

Uanset om den enkelte vælges til Folketinget eller ej er det en vigtig rolle.

Og I Alternativet er det tillige en rolle kandidaterne varetager i et fællesskab, hvor alle taler hinanden op og fremfor alt taler om medlemmernes og Alternativets visioner og mærkesager, på vegne af os alle.

Vi håber at se så mange af jer som muligt!

I kan læse og se mere om kandidaterne i det vedhæftede bilag eller på Facebook på begivenheden til opstillingsmødet:

Folketingskandidater KOS.pdf (3.6 MB)

Alle kandidater har desuden lagt præsentationsvideoer op på deres egne FB profiler og på Københavns Omegns Storkreds FB side.

https://www.facebook.com/groups/AlternativetKBHOmegn/

Materialet kan også ses her:

https://drive.google.com/drive/folders/0B4KHOIZmR2fnbFYyWG5aNTQ5Vlk?usp=sharing

Del gerne lystigt præsentationsmaterialet for de enkelte kandidater!

Fremgangsmåde på mødet

På mødet er der en formel afstemningsrutine som fremgår af Alternativets landsvedtæger §15. Du kan også læse mere detaljeret om det i minimumsvedtægter for storkredse og i storkredsens (KOS) egne vedtægter på Alternativets hjemmeside:

Du skal have været medlem i mindst 14 dage samt være medlem i KOS for at kunne stemme på dette møde.

Der er 8 opstillingskredse i KOS, men kandidatudvalget foreslår at vi vælger 6 kandidater nu og 2 mere til marts 2017 eller før hvis der kommer Folketingsvalg. Det gør vi, trods det fine kandidatfelt, fordi vi sigter mod et endnu mere mangfoldigt felt f.eks. med flere kvinder og yngre kandidater. Så første spørgsmål som medlemmerne skal tage stilling til er om vi denne gang skal vælge 8 eller 6 kandidater.

Dernæst skal vi som medlemmer stemme om hvorvidt alle opstillede kan godkendes som kandidater- §15, stk. 4.

Er der fortsat flere kandidater end der er pladser/opstillingskredse stemmer vi igen, denne gang på de kandidater vi gerne selv ser valgt- §15, stk. 2.

Til slut tager vi stilling til om der skal være spidskandidater og såfremt vi vælger at der skal være det stemmer vi om hvem det skal være og hvordan kandidaterne skal nomineres på stemmesedlen.

Kandidatudvalget foreslår 2 spidskandidater, hhv. en kvinde og en mand.