Vi skal vælge de sidste 3 folketingskandidater

VI SKAL VÆLGE FOLKETINGSKANDIDATER

Kære medlemmer af Alternativet i Københavns omegns storkreds (KOS)

Vi skal nu have valgt de sidste 3 folketingskandidater til vores kandidat-team i Københavns Omegn.

Vi har tidligere sendt et varsel for opstillingsmødet, som er den 1. april 2017 kl. 14-18.
Det foregår på Gentofte Rådhus, Bernstoffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

I Alternativet ser vi sådan på det at det at vælge Folketingskandidater er en fest! Og til denne fest skal vi vælge de sidste 3 kandidater til vores kandidat-team. Uanset om den enkelte vælges til Folketinget eller ej er det en vigtig rolle.

Og I Alternativet er det tillige en rolle kandidaterne varetager i et fællesskab, hvor alle taler hinanden op og fremfor alt taler om medlemmernes og Alternativets visioner og mærkesager, på vegne af os alle.

Vi håber at se så mange af jer som muligt!

I kan læse og se mere om kandidaterne i det vedhæftede bilag eller på Facebook om opstillingsmødet:

samt AlleOs med tilmelding:

Videoerne kan også ses på kandidaternes youtube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCdQi4_cJ9xXNk-VXl750MeQ

Alle kandidater har lagt præsentationsvideoer samt en fælles præsentation op på Københavns storkreds omegns FB side.

Del gerne lystigt præsentationsmaterialet for de enkelte kandidater!

Fremgangsmåde på mødet

På mødet er der en formel afstemningsrutine som fremgår af Alternativets landsvedtæger §15. Du kan også læse mere detaljeret om det i minimumsvedtægter for storkredse og i storkredsens (KOS) egne vedtægter på Alternativets hjemmeside:

Der er 8 opstillingskredse i KOS, og vi har valgt 6 kandidater (og 1 har meldt fra igen) og de sidste 3 skal nu vælges. Det har 4 kandidater til disse 3 pladser.

Først skal vi som medlemmer stemme om hvorvidt alle opstillede kan godkendes som kandidater- §15, stk. 4.

Er der fortsat flere kandidater end der er pladser/opstillingskredse stemmer vi igen, denne gang på de kandidater vi gerne selv ser valgt- §15, stk. 2.

På sidste opstillingsmøde blev det besluttet at der igen skulle tages stilling til om der skal være spidskandidater og såfremt vi vælger at der skal være det stemmer vi om hvem det skal være og hvordan kandidaterne skal nomineres på stemmesedlen.

Der skal stemmes om: ingen spidskandidat men et kandidat-team med en koordinator, 1 (mand eller kvinde) eller 2 (mand og kvinde) spidskandidater.

Kandidatudvalget foreslår ingen spidskandidat men en koordinator frem til 2018, hvor alle kandidater skal genopstille og præsentere sig selv igen. Dette er for at give alle kandidater en fair chance for at præsentere sig på lige fod som spidskandidat.

Fælles præsentation af kandidaterne er her:

Kandidater 2017.pdf (1.4 MB)