Vi ses til Årsmøde i Silkeborg!

Kære medlem af Alternativet i Silkeborg kommune

Vi afholder årsmøde tirsdag d. 22. januar kl. 19 - 21.30 i Medborgerhuset, Bindslevs Pl. 5 i Silkeborg.

Nøgleordet for denne aften er HYGGE, og der vil blive budt på lidt at drikke og måske lidt snacks.

Ifølge vedtægterne skal dagsordenen minimum indeholde disse punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til silkeborg@alternativet.dk senest

Vi har dog tænkt os at skøjte let og elegant hen over de mest kedelige af punkterne og bruge aftenen på at se fremad mod endnu et nyt og godt år i Alternativet i Silkeborg kommune, hvor vi vil have fokus på Alternativets position i hele kommunen og sammenholdet mellem medlemmerne i lokalforeningen.

Tænk hvis der kom en stor flok af vores ca. 160 medlemmer som enten bare ville sidde og lytte lidt, eller måske ligefrem byde ind med ideer til hvad vi skal fokusere på i 2019.

Vel mødt!
Kærlig hilsen
Bestyrelsen

P.S. Der vil være lodtrækning blandt de fremmødte om fire økologiske bæredygtige genbrugskarklude