Vi inviterer til middag inklusiv Årsmøde 20. april

greenlove

Kom og vær med, når lokalforeningen inviterer middag i det veganske spisehus Greenlove onsdag 20. april 2022 klokken 18.30 - 20.30 Vi starter med at afholde foreningens måske sidste Årsmøde og hygger derefter med veganske retter.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Behandling af forslag fra medlemmerne
  4. Valg til bestyrelsen. Ingen af de nuværende medlemmer ønsker genvalg.
  5. Forslag om at lokalforeningens arbejde sammensluttes med Storkredsen. Hvis ingen nye kandidater melder sig til at føre lokalforeningen videre, er det bestyrelsens indstilling at lokalforeningen opløses og bliver lagt ind under storkredsen, hvor opgaverne kan løftes i større flok.
    Dette kræver i følge vedtægterne af 2/3 af de fremmødte stemmer for den løsning. Se Vedtægter Alternativet Frederiksberg jan 2020.pdf (501.3 KB)

TILMELDING
Af hensyn til bestilling af bord er tilmelding nødvendig. Det er kun aktive medlemmer, der kan deltage i selve Årsmødet, men vi inviterer for hyggens skyld tidligere bestyrelsesmedlemmer med til middagen.

Tilmelding via AlleOS: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4841