Vi har indgået valgforbund med Enhedslisten og SF

Kære medlemmer på Stevns

Arbejdsgruppen har taget beslutningen, vi er gået i et teknisk valgforbund sammen med Enhedslisten og SF.

I kan læse mere i Dagbladet og på Stevns.nu

Vi har haft en dialog om et bredt valgforbund sammen med Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten. Den dialog opstod for længe siden, før flertallet på Stevns skiftede. Men rent matamatisk giver det absolut ikke mening at indgå et valgforbund med et stort parti som A, som i givet fald vil drage den største fordel af forbundet.

Sammen med SF og Ø ser vi udover det tekniske valgforbund også gode muligheder for et politisk samarbejde på det grønne område, og der er bestemt også meget andet, vi kan blive enige om.
Men ved at der “kun” er tale om et teknisk valgforbund, har vi også fortsat alle muligheder for en åben dialog med de andre partier og lister.

Der kommer et supplerende opstillingsmøde i september

Indtil videre har vi jo Charlotte og Niels som kandidater - og stor ros til dem, de laver et godt stykke arbejde med blandt andet at søge aktindsigt og stille spørsmål til den siddende Kommunalbestyrelse.
Men vi vil gerne opstille flere på liste Å! Vi planlægger et supplerende opstillingsmøde, sandsynligvis bliver det den 24. september. Sæt gerne kryds i kalenderen, men nærmere info følger.
Og husk, vi er meget åbne for flere kandidater. Ring eller skriv til os, hvis du har spørgsmål.

Mange grønne hilsner og en god sommer

Tobias
KV17-tovholder Stevns
Mobil 23 20 00 43

Kirsten
Forperson Alternativet Faxe-Stevns og medlem af KV-17 arbejdsgruppen Stevns
Mobil 50 55 03 01