Vi er her endnu

Hej grønne medlem

Her får du lige et pip.

Medlemsmails er ikke vores stærke side, her i lokalforeningen, så kunne du tænke dig at højne standarden , er du meget velkommen :blush:

Følgende events er på tapetet her i sept:

Sans og smag, d 11https://www.facebook.com/events/306315170455330/

Frirumsdebat med Stine Isaksenhttps://www.facebook.com/events/298688621218104/

Affaldsindsamling ved Oddesundbroen https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dn.dk%2Farrangementer%2F12940%3Ffbclid%3DIwAR38cpedvp7L2Am3VbnQRETjm9U9uQxaQ6mP7ot0Yoe157o1lSj0FlgcGno&h=AT30WDZcpxGsCl3XOBvRPObtuIpd7x8HAovqsZFH2xzar0t2H9N1urcBYQLrEbM7YV6dmn48MSFsNfTdiDi6r7imvqfI9Tpfhyu8b-MHE_Z7SLWKkZjh3dOF7-quoxykrso&tn=%2CmH-R&c[0]=AT0Y6cB9TxYp9PgKUKm9lvAjOK–Bgza-tCVjtiG_QHpiKsABagvM-kUd9ZBfdqr_PNha4rlh-s00TNfNqDacxn7-ltafd-5jVZ01mQ7_AnuQzFzp9hxum_-Hol6qRzCTbEU_8o9RRtS719X5YvZDWQo7hRzqWiueS1flsVRoG9B889kdMMpTXHgEFeHfUI

Landsmødet d.26-27 i Odense. Billetter kan købes på Alleos og bliver refunderet af Midtvest-kredsen

Derudover har vi en aften med grøn madlavning, en udflugt til Klimatoriet i Lemvig og en julefrokost i støbeskeen.

Håber vi ses

grønne hilsner Struer-Lemvig Alternative