Vellykket årsmøde. Udbytterige første to år i Kommunalbestyrelsen

Lokalforeningen på Frederiksberg har afholdt et vellykket årsmøde torsdag 30, januar 2020.

Her følger et kort referat i henhold til dagsordenen:

  • Valg af ordstyrer: Jonas Bechgaard
  • Valg af referent: Annedorthe Kring
  • Bestyrelsens beretning blev leveret af forperson Marianne Karlberg. Den kan læses i sin fulde længde her: Årsberetning 2019 v Marianne Karlberg - Alternativet Frederiksberg.pdf
  • Regnskab 2019 og budget 2020 blev herefter godkendt
  • Reviderede vedtægter, der følger de standardiserede vedtægter for alle lokalforeninger, blev vedtaget.
  • Valg til bestyrelsen: Marianne Karlberg efterlyste nye kræfter til bestyrelsen og der var glædeligt et medlem, der meldte sig på banen. Det drejer sig om Ole Møller Markussen.
  • Eventuelt: Jan Friis, der sidder i kommunens bevillingsudvalg for Alternativet, fortalte om aktuelt arbejde omkring en nattelivstrategi. Debatten bliver henlagt til kommende bestyrelsesmøde.

Den nye bestyrelse er nu:

ny bestyrelse 2020
Til venstre fra højre: Mette Bram (suplleant), Ole Møller Markussen, Ali Maktabi (næstforperson), Marianne Karlberg (forperson), Søren Have (kasserer), Jonas Bechgaard (suppleant), Torben Poulsen og Leyla Stenskrog.

Oplæg ved råsmand Mette Bram: Status efter de første to år

Alternativet har nu været repræsenteret i Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i to år, og det gav anledning til at opridse og fejre de mange milepæle - herunder det mest grønne budgetforlig i kommunens historie. Det er lykkedes Mette at arbejde bredt og hun har stillet forslag og opnået resultater med samtlige partier.

Se Mettes præsentation her: Status efter to år i Kommunalbestyrelsen v Mette Bram.pdf

mette oplæg

Bestyrelsen tager nu fat på det nye arbejdsår, som vil byde på forberedelser til næste års kommunalvalg.

Der er i budgettet afsat 20.000 kroner til afholdelse af lokale arrangementer, hvor alle er velkomne til at byde ind med idéer og også gerne den praktiske del.

På gensyn! :slight_smile:

1 Like