Velkommen til en ny sæson efteråret 2019 med mange ting på bedding

Efteråret vil handle om at samle alle, der har lyst til at være med, i et lokalt levende fællesskab. Vi vil skabe en lokalforening med styrke, med glæde og med kreativitet, der retter sig mod en genrejsning af Alternativet som en skabende politisk bevægelse. Vi vil se os selv som en bevægelse og et parti, der tager ansvaret tilbage, hvor det hører hjemme, nemlig hos os selv.

Vi vil derfor skabe et åbent forum for alle, der vil være med. Og i en række dagligstuesamtaler vil vi undersøge, hvad civilsamfundet er for en størrelse, hvad det kan udrette og hvordan. Mere om disse to initiativer nedenfor. Vi planlægger desuden et foredrag om pengeskabelse, hvor man kan få lejlighed til at spille et spil, hvor det gælder om at lave penge – og det er ikke Matador :slight_smile:

På det første bestyrelsesmøde efter sommerferien (OBS: flyttet til tirsdag den 10. sept. kl. 19) vil vi planlægge de første måneders arrangementer og hvordan vi vil udfolde tingene. Har du lyst at være med, så send gerne en mail til odsherred@alternativet.dk, så hører du nærmere.

Medlemsmøde 24.sept kl. 19 i Aksen – vi skaber et åbent forum for fremtiden

Vi inviterer dig til at være med til at genrejse Alternativet og skabe en lokalforening med sin egen identitet,

  • hvor vi skaber et fællesskab, der bygger på vores værdier

  • hvor vi skal mødes for at inspirere og skabe et åbent rum for liv, for glæde og for initiativer

  • hvor vi skaber et forum, der aflaster bestyrelsen

  • hvor vi har KV-21 svagt i baghovedet, og

  • hvor vi hver især kan udtrykke, hvad vi brænder for og/eller ønsker

Dagligstuesamtaler om civilsamfundets rolle og muligheder

Vi ønsker at være en kreds af borgere, der sætter hinanden stævne i en række dagligstuesamtaler hen over vinteren, hvor vi sætter fokus på civilsamfundet og demokratiet. Vi vil sende henvisning til læsestof om emnet, som vi beder tilmeldte læse til de første par gange for at få struktur på samtalen – derefter forestiller vi os, at vi sammen sætter retningen for de efterfølgende samtaler. Målet er at skabe fælles klarhed om os selv som civilsamfund og at vi sammen formulerer ønsker til et deltagende demokrati i Odsherred.

Første gang er planlagt til 8. okt. kl. 19 hos Ruth og Georg Johnsen, hvor vi også vil beslutte kommende datoer og hvordan vi griber samtalerne an. Yderligere info i næste nyhedsbrev samt via Alle Os og vores facebookside. Har det allerede nu fanget din interesse, giv da besked til ruth.johnsen@alternativet.dk

Støt borgerforslag om kontanthjælp uden modkrav

Den sociale iværksætter, Steffen Rasmussen, Direktør, Center For Social Nytænkning og grundlægger af Fundamentet i Aarhus, har lavet et kæmpestort arbejde i forhold til at udfolde kontanthjælp uden modkrav, som er en mærkesag for Alternativet, til et borgerforslag. Forslaget kan ses som en forløber for UBI (Borgerløn), som hvis den bliver skruet rigtigt sammen, virkelig vil gøre en forskel for både arbejdsløse og samfundet.

Se ham uddybe forslaget i denne video: https://youtu.be/BTEWCFMEKh4 Forslaget er her, med mulighed for at støtte det med sin underskrift: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03336&fbclid=IwAR3H-2cSdf9S1WrSucyvQ9Z1tHWR-SDUk81BrsqJXVgaMCCzRknnZFpkprw

Kalender:

7/9 9:00-17:00 Odsherred Folkemøde på den Rytmiske Højskole, hvor Alternativet er til stede i det politiske telt

10/9 kl. 19 : Åbent bestyrelsesmøde, giv besked på alternativet@odsherred.dk, hvis du ønsker at deltage

21/9 9.30-15.00, Den Rytmiske Højskole : Konference om andelsbevægelsen 2.0. Tilmeld dig senest onsdag den 18/9 på dette link: Odsherred Kommune - BilletExpressen - Tilmeldingssystem | Andelsbevægelsen 2.0

24/9 kl. 19, Aksen : Medlemsmøde (se omtale ovenfor)

8/10 kl. 19 : Første dagligstuesamtale (se omtale ovenfor)

26/10 : Landsmøde om ”Alternativet version 2.0”


Mange grønne hilsner
:green_heart:
bestyrelsen