Velkommen til Årsmøde hos Alternativet Hørsholm Fredensborg den 22. februar

Kære medlemmer

Vi holder årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hørsholm-Fredensborg.

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30 – 21.00

Vi regner med at det bliver på Humlebæk Bibliotek, men vi ser selvfølgelig lige tiden an ift. corona. Hvis vi ikke kan mødes, sender vi et zoom link.

Alle er meget velkomne. Dagsorden bliver den samme som altid:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning for 2021

  4. Regnskab

  5. Indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor

  8. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen
Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen på årsmødet. Hvis du ønsker at komme i bestyrelsen, skal du sende os et opstillingsgrundlag senest 4 uger før mødet (dvs. senest 25. januar).

Forslag til behandling
Hvis du ønsker forslag behandlet på Årsmødet, skal du sende det til os senest 3 uger før (dvs. senest 1.februar).

Ny indkaldelse med bilag
Vi sender en endelig indkaldelse med regnskab og andre bilag senest 2 uger før (dvs. senest 8. februar).

Vi håber du har lyst til at deltage. Tilmeld dig ved at svare på denne mail eller skriv til sidsel.dyekjaer@gmail.com

mvh Sidsel Dyekjær
Forperson