Velkommen til årsmøde den 22 februar kl 19.30 i Humlebæk

Kære medlemmer

Som tidligere annonceret holder vi årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hørsholm-Fredensborg.

Tirsdag den 22. februar (20022022) kl. 19.30 – 21.30 på Humlebæk bibliotek

Dagsorden bliver den samme som altid, men der bliver også tid til at tale om løst og fast.

  1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

  2. Bestyrelsens beretning for 2021

  3. Regnskab for 2021 ( vedlagt )

  4. Indkomne forslag (ingen)

  5. Valg til bestyrelsen (Sidsel, Vibeke, og Ingrid genopstiller. Se vedlagte grundlag)

  6. Valg af revisor

  7. Eventuelt.

Tilmelding til årsmødet: Svar på denne mail eller skriv til sidsel.dyekjaer@gmail.com

Hvis du ikke har mulighed for at komme til Humlebæk bibliotek, men gerne vil deltage over zoom, så skriv til os, så finder vi ud af det.

mvh Sidsel Dyekjær

Statusregnskab2021A.pdf (607.1 KB)
Opstillingsgrundlag fra vibekeHJ2022.docx (13.1 KB)
OPstillingsgrundlag fra SidselD_2022.docx (13.6 KB) Opstillingsgrundlag fra Ingrid Olsen, 2022.docx (13.3 KB)