Velkommen til Alternativets nye politiske leder

Kære medlemmer af Alternativet

Tak for en rigtig god dag og aften i lørdags, hvor vi valgte vores nye politiske leder. Fra Hovedbestyrelsens side skal der lyde en dybfølt tak til alle kandidaterne, der stillede sig til rådighed, en tak til frivillige og medarbejdere, der fik dagen til at forløbe glat og ikke mindst en tak til alle jer, der dukkede op eller stemte hjemmefra og var med til at gøre valget af vores nye politiske leder til den demokratiske fest, vi havde ønsket.

Men først og fremmest - og i den grad: Et kæmpe stort tillykke til Josephine Fock, som er Alternativets nye politiske leder.

Vi glæder os meget til samarbejdet, Josephine, og vi vil gøre vores bedste for at skabe rammerne for, at du kan udfolde og gennemføre det politiske og organisatoriske projekt, du blev valgt på.

Oven i glæden er der også en stolthed over den proces, vi nu har været igennem. Rigtig mange af jer har en andel i at den demokratiske fest foldede sig ud. Alle jer der tog initiativ til lokale debatarrangementer, alle jer, der har debatteret sobert og nysgerrigt på de sociale medier, alle jer, der har været med til at styrke den inddragende samtale i vores parti og bevægelse, hvor end den har fundet sted.

Når det er sagt, er det klart, at der lige nu ligger en opgave i at vise omsorg for fællesskabet og samles om Alternativets politiske og demokratiske projekt efter et valg, som ikke for alles vedkommende faldt ud, som man ønskede det. Det er vi meget opmærksomme på og vi håber, at I vil være det samme, så vi passer på hinanden og vores fælles projekt.


Samtidig glæder vi os over, at Folketingsgruppen i dag har konstitueret sig, så Susanne Zimmer er blevet gruppeforperson, Torsten Gejl er blevet politisk ordfører og Josephine Fock, Sikandar Siddique og Torsten Gejl kommer til at udgøre daglig politisk ledelse.

Uffe Elbæk overtager samtidig rollen som ordfører for børn og undervisning fra Torsten Gejl, mens Rasmus Nordqvist overtager rollen som ordfører for skat fra Susanne Zimmer.

Dermed er vi nu klar til et nyt kapitel i Alternativets historie. Tusind tak til alle for en virkelig konstruktiv tilgang til samarbejdet.


Ny politisk leder skal i den kommende tid lande i rollen, der er en række praktiske spørgsmål vi skal løse sammen med Josephine for at sikre det bedste afsæt for det videre arbejde. Dels for at skabe et godt og stærkt arbejdsmiljø for daglig politisk leder, men også for at sikre at ønsket om at komme ud i store dele af organisationen og folde det politiske projekt ud kan blive virkelighed efter den første praktiske etablering…


Allerede i de kommende måneder skal der træffes en masse vigtige beslutninger i kredse og lokalforeninger, hvor folketingskandidater skal vælges og hvor forberedelser til kommunalvalget og regionsrådsvalget næste år er i fuld gang. Til maj mødes vi alle igen til det første ordinære landsmøde med Josephine Fock som politisk leder. Her skal vi også sige tak til Uffe Elbæk for den indsats, han har løftet som grundlægger af og politisk leder for Alternativet gennem mere end seks år.

Landsmødet finder sted den 23. maj og 24. maj i DOK5000 i Odense, skriv gerne det i kalenderen allerede nu, så vi kan fortsætte den konstruktive og demokratiske samtale om vores fælles politiske projekt.

Det glæder vi os til.

Grønne hilsner fra hovedbestyrelsen


Hvad sker? Følg med i kalenderen og under Aktuelt på AlleOs, klik her.
Hovedbestyrelsen - Råd og udvalg, klik her.
Hovedbestyrelsen - Mødekalender og referater, klik her.

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

3 Synes om