Vedtægtsudkast - 19. april

Kære alle,

Hermed seneste udkast. Tak for jeres input undervejs, det hjælper os hver gang.

Kram

NisLandsvedtægter v_3.2.xlsx (42.9 KB)

3 Synes om

§14 stk. 14 Spidskandidaten anføres øverst på stemmesedlen og de øvrige kandidater anføres primært efter stjernetegnenes rækkefølge startende med Vædderen, subsidiært efter fødselsdato.

Vædderen?:grin: Hvorfor ikke i rækkefølge efter grad af indre skønhed?:heart_eyes::innocent:

Ja, værdien humor skulle jo være der et eller andet sted :slight_smile:

2 Synes om

Kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan være medlemmer af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalforeninger. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte kan vælges til bestyrelser, men kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Folketingskandidater eller medlemmer af Folketinget kan dog ikke bestride bestyrelsesposter.

Jeg vil foreslå en ændring til dette med 2 formål: At de tyndt befolkede områder kan få enderne til at hænge sammen her i opbygningsfasen, og at vi skelner mellem regler for hhv folketingskandidater og folketingsmedlemmer. Det er først når valgrumlen er i gang, at disse regler er vigtige, tænker jeg, med henblik på at sikre, at det organisatoriske maskinrum er fuldt funktionsdygtigt der i valgperioden som opbakning til kandidaterne, og for at sikre at nogen kandidater ikke forfordeles frem for andre. Så er der også det med hovedbestyrelsen - skal man kunne sidde der som folkevalgt? Det tænker jeg ikke er hensigtsmæssigt. Og Politisk Forum - skal der være nogle begrænsninger der ift. storkredsenes repræsentanter? - der er min umiddelbare tanke at det er fint med én fra bestyrelsen og en medlemsvalgt, selvom så vedkommende har poster eller er folkevalgt, da det mest er et forum for kvalificering af politikudviklingen.

Så her er mit forslag:

Folketingsmedlemmer kan ikke være medlem af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalforeninger, det kan derimod andre folkevalgte samt kandidater til folketing, kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet godt, dog må kandidaterne i det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, ikke være forperson, næstforperson, kasserer eller sidde i kandidatudvalg og lignende lokalt eller nationalt. Folkevalgte kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen.

1 Synes om

Dejligt konkret og konstruktivt, tak for det :slight_smile:

Hvorfor må de ikke være kasserer Louisa?

Det er ikke et kardinalpunkt for mig det med kasserer - det vigtigste må være forperson, og som en naturlig følge deraf næstforperson.
Jeg ser det lidt ligesom basis’en i et band - der har vi trommeslageren, bassisten og guitaristen - kører de som en smurt maskine, så får vi et steady drive - en stabil klippe - som står bag - når de vilde vinde raser - og kandidaterne er ude at give den gas i valgkampens hede :sweat_smile:
Jeg tænker ikke at der er nogen kasserer der kunne få lyst til at tage lidt ekstra af kassen til sin egen kampagne eller den slags…:smiling_imp:

I storkreds Østjylland er jeg kasserer i bestyrelsen, og der er bare brug for at holde tungen lige i munden med bilag, bilags-bilag, opfølgning på budget og budgetrevisioner. Det er en post der bliver kolossal central under en valgkamp, fordi pengene fosser ud af kassen til alle de aktiviteter, der løber af stablen. Af den grund er det enormt vigtigt, at kassereren ikke skal fokusere på noget som helst andet end at holde styr på betaling af udgifter, og at det ikke løber løbsk. Derfor må kassereren ikke være kandidat til politiske hverv, når der er valgkamp.

Bestyrelsen skal først og fremmest være organisationens anker og sikre at hele organisationen bliver tilgodeset, for at organisationen fungerer stabilt. Så må alle de forskellige kandidater hente valgkampsaktivister andre steder, og lade bestyrelsen om at have det store overblik til hele Alternativets bedste.

Jeg synes at vi skal tænke over hvordan større kampagner besluttes. Jeg synes at POFO skal ind over og beslutte udkast til kampagner omkring folkeafstemninger, så det ikke er kun er pressefolkene og MFerne der tager disse beslutninger. Fx EU afstemningen delte os og det synes jeg var en fejl. Vi kunne have stillet vælgerne frit uden anbefaling og kun oplyst om fordele og ulemper?

Har du et forslag til hvordan det kan inkorporeres i vedtægterne?

Tilføj §8.8 vedr. Politisk Forum. Alternativets stillingtagen til folkeafstemninger skal behandles af Politisk Forum. Forslag til vælgeranbefaling skal vedtages med 67 % flertal. Hvis flertal på 67 % ikke opnås til noget forslag, stiller Alternativet vælgerne frit til folkeafstemning uden anbefaling.

Tilføj §8.8 vedr. Politisk Forum. Alternativets stillingtagen til folkeafstemninger skal behandles af Politisk Forum, som indkaldes indenfor 3 uger efter udskrivning af folkeafstemning. Forslag til vælgeranbefaling skal vedtages med 67 % flertal. Kun et forslag kan vedtages til anbefaling inden folkeafstemning. Hvis flertal på 67 % ikke opnås til noget forslag, stiller Alternativet vælgerne og medlemmerne herunder MFere frit til folkeafstemning uden anbefaling.
Referat sendes ud med et nyhedsbrev til medlemmerne med den vedtagende anbefaling fra Politisk Forum inden for 1 uge. En eventuel kampagne foretages i henhold til det vedtagene forslags indhold.