Vedtægtsændrings forslag - Komunal/regions/Europaparlament kandidater i bestyrelsen

§ 11, stk. 4 - Komunal/regions/Europaparlament kandidater i bestyrelsen

Nuværende version
Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalforeninger. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidater ikke være for person, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som for person, næstforperson eller kasserer.

Ny version
Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelser i storkredsforeninger og lokalforeninger. De omtalte personer kan ikke i et valgår bestride posten som forperson i en bestyrelse.

Fordele:
Nuværende regler anses af mange lokalforeninger for at være for snævre, når der ikke er nok aktive til både at opstille kandidater og have fungerende bestyrelse. En del af den oprindelige tanke med at have en relativt klar adskillelse mellem de centrale bestyrelsesposter og kandidater var, at foreningen altid skal have et dobbelt fokus: både på at være platform/bevægelse og på at være parti. Dette fastholdes stadig, men i begrænset form. Samtidig er der stadig én (forpersonen), der må forventes alene at have foreningens/bevægelsens interesser for øje. Der er i øvrigt mange personer, der både vil kunne evne at adskille deres kandidatrolle fra deres bestyrelsesrolle, og derfor forventes regelændringen kun i meget få tilfælde at give problemer med habilitet o.l.

Ulemper:
Bestyrelsen kan i højere grad komme til at blive fokuseret på enkelt-personers kandidaturer end på at repræsentere medlemmerne.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA