Vedtægtsændrings forslag - HB medlemmer

§ 9 stk. 6 - HB medlemmer

Nuværende version
Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være opstillet som kandidat til eller være medlem af en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet.

Ny version
Et medlem af Hovedbestyrelsen kan ikke på samme tid være valgt til en kommunalbestyrelse, et regionsråd, Folketing eller Europaparlamentet eller være kandidat til et Folketingsvalg.

Fordele
Giver bedre mulighed for, at Hovedbestyrelsen kan have erfaringer hos sine medlemmer med
et emne, som også fylder meget til tider i HB, nemlig Alternativets virke som politisk parti.

Ulemper
Der er ingen garanti for, at HB ikke udelukkende kommer til at bestå af personer, der også har politiske kandidaturer. Dette ville svække fokus på det bevægelsesorienterede og måske det langsigtede i HB.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : NEJ