Vedtægtsændrings forslag - Folketingskandidater i bestyrelser

§ 11, stk. 5 - Folketingskandidater i bestyrelser

Nuværende version
Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i lokalforeninger, men ikke bestride poster som for person, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne.

Ny version
Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i lokalforeninger og storkredsforeninger, men ikke bestride poster som forperson og i storkredsforeninger heller ikke som næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.

Fordele
Det totale forbud mod folketingskandidater og -medlemmer i storkredsbestyrelserne beslaglægger nogle kræfter, som ikke behøver beslaglægges, og mindsker muligheden for meget naturligt forekommende videndeling mellem kandidater og bestyrelse. Dette bliver lettere fremover.

Ulemper:
Storkredsforeningernes bestyrelse er central, når det kommer til at sikre en stærk og velkoordineret valgkamp til Folketinget. At muliggøre at der kan disse Folketingskandidater i storkredsbestyrelsen kan gøre, at der er en meget begrænset ressource tilbage i storkredsforeningens bestyrelse i tilfælde af et udskrevet valg. Derfor bevares der flere restriktioner her.

1 Synes om