Vedtægtsændrings forslag - Folketingskandidater i bestyrelsen

§ 11, stk. 5 - Folketingskandidater i bestyrelser

Nuværende version
Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i lokalforeninger, men ikke bestride poster som for person, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan ikke sidde i bestyrelser i storkredsforeningerne.

Ny version
Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlem af bestyrelser i lokalforeninger og storkredsforeninger, men ikke bestride poster som forperson og i storkredsforeninger heller ikke som næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.

Fordele
Nuværende regler anses af mange lokalforeninger for at være for snævre, når der ikke er nok aktive til
både at opstille kandidater og have fungerende bestyrelse. En del af den oprindelige tanke med at have en relativt klar adskillelse mellem de centrale bestyrelsesposter og kandidater var, at foreningen altid skal have et dobbelt fokus: både på at være platform/bevægelse og på at være parti. Dette fastholdes stadig, men i begrænset form. Samtidig er der stadig én (forpersonen), der må forventes alene at have foreningens/bevægelsens interesser for øje. Der er i øvrigt mange personer, der både vil kunne evne at adskille deres kandidatrolle fra deres bestyrelsesrolle, og derfor forventes regelændringen kun i meget få tilfælde at give problemer med habilitet o.l.

Det totale forbud mod folketingskandidater og -medlemmer i storkredsbestyrelserne beslaglægger nogle kræfter, som ikke behøver beslaglægges, og mindsker muligheden for meget naturligt forekommende videndeling mellem kandidater og bestyrelse. Dette bliver lettere fremover.

Ulemper:
Storkredsforeningernes bestyrelse er central, når det kommer til at sikre en stærk og velkoordineret valgkamp til Folketinget. At muliggøre at der kan disse Folketingskandidater i storkredsbestyrelsen kan gøre, at der er en meget begrænset ressource tilbage i storkredsforeningens bestyrelse i tilfælde af et udskrevet valg. Derfor bevares der flere restriktioner her.

Konsekvenser i minimums-vedtægter: Ja