Vedtægtsændrings forslag - Digital urafstemning


(Tina Brixen) #1

§ 7, stk - Digital urafstemning

Hovedbestyrelsen kan vælge at afvikle valg til Hovedbestyrelse, Ombudsråd, Vedtægtsudvalg eller
til spidskandidat ved Europaparlamentsvalget ved en digital urafstemning blandt medlemmerne. En eventuel urafstemning skal afvikles inden for en periode på otte uger før landsmødet og afvikles over minimum to uger.

Fordele
Det kan spare tid på Landsmødet og det kan give plads til nye eksperimenter med demokratiske
beslutninger i vores organisation. Det afgående udvalg/råd forventes naturligvis at afrapportere til medlemmerne forud for et valg, så deres ’præstation’ kan indgå i et valg- og beslutningsgrundlag.
Vedtægtsudvalg og Ombudsråd ville stadig træde til ved Landsmødet.

Ulemper
Ingen oplagte ulemper ved urafstemning, måske med undtagelse af valg til
Hovedbestyrelsen, hvor politiske og organisatoriske drøftelser på Landsmødet kan tænkes at kvalificere valget.

Konsekvenser i minimums-vedtægter : NEJ