Vedtægtsændrings forslag - Årsmøde - digitale stemmer

§ 7, stk. 2 - Årsmøde - digitale stemmer

Nuværende version
Alle medlemmer kan deltage på Landsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. §6, stk. 2.

Ny version
Alle medlemmer kan deltage på Landsmødet. Alle fysisk eller digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. §6, stk. 2 samt § 15, stk. 7.

Fordele
Det bliver tydeliggjort, at vi ønsker en normal-tilstand, hvor digitalt og fysisk fremmøde er ligestillet, så vidt det er praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt. Det har været praksis ved to landsmøder i træk (med dette landsmøde), at digitalt fremmøde har været muligt til personvalg.

Ulemper
Det gør det mere vanskeligt at planlægge afviklingen af Landsmødet, og der er altid risiko for at et digitalt/elektronisk system kan bryde ned. Der skal derfor altid være forholdsregler, der sikrer, at det fysiske møde kan fortsætte (jf. § 15 stk. 7)

Konsekvenser i minimums-vedtægter : JA