Vedtægtsændring - Dobbeltmandat

I dag har vi mange steder i vores vedtægter (landsforeningen, nogle storkredse og nogle lokalforeninger) et princip om, at en person ikke kan varetage to tillidshverv i Alternativet samtidig.

Vi skal være opmærksomme på, at der findes to former for tillidsposter: de folkevalgte, hvor vi sidder i byråd, regionsråd, folketing eller EU parlamentet, og de organisatoriske, hvor vi kan sidde i bestyrelser på forskellige niveauer i organisationen.

Det er lidt forskelligt hvordan vores vedtægter er udformet i dag, men de fleste sidestiller de to former for tillidshverv, og bestemmer, at man kun kan varetage én post.

I vedtægtsgruppen vil vi gerne rejse en debat om det princip skal bestå. Vi kan se fordele og ulemper ved det.

Fordelene ved kun at kunne varetage én post omfatter for eksempel: 1) man kan fokusere på en enkelt opgave og hellige den alle sine kræfter, 2) man kommer ikke i klemme mellem to modstridende interesser for to organer, man sidder i tillidshverv for, 3) man kommer ikke i en position til at kunne fremme sine egne personlige interesser f.eks. i forbindelse med nominering af kandidater til tillidshverv.

Fordelene ved at kunne varetage to poster samtidig er at sikre en større sammenhængskraft, videndeling og kvalificering i partiet på tværs og op/ned i organisationen, og forbinde det politiske arbejde tættere med det organisatoriske.

Jeg kunne personligt forestille mig, at det giver mening at differentiere på reglerne. Jeg vil foreslå at HB-medlemmer ikke kan varetage andre poster og heller ikke kan stille op til valg til folketing, byråd, regionsråd eller EU parlamentet, fordi de primært skal varetage Alternativets interesser alene. Derimod synes jeg det giver rigtig god mening, at man godt må sidde både i byråd og som menigt medlem i bestyrelsen for en lokalforening i en kommune. Det er enormt vigtigt at sikre sammenhængskraften og vidensdelingen ude lokalt i foreningerne og kommunerne, hvor vi trods alt stadig er tyndt besat de fleste steder. Forpersonen i en lokalforening synes jeg ikke må kandidere eller være medlem af byrådet eller et andet folkevalgt hverv for Alternativet.

Hvad synes I andre om dobbeltmandater?

Astrid Carl, forperson for Vedtægtsudvalget og kasserer i Storkreds Østjylland og medstifter af Alternativet Favrskov :wink:

3 Synes om

Nu er der flere slags dobbeltmandater.

Der er dobbeltmandat i/ved henholdsvis:

1 De folkevalgte forsamlinger.

2 Alternativets interne grupper.

3 Blanding af folkevalgte forsamlinger og Alternativets grupper.

Det er vigtigt at kunne skelne mellem de forskellige områder.


1 De folkevalgte forsmalinger

Her synes jeg ikke der skal kunne være dobbeltmandater.

2 Alternativets interne grupper.

Her vil det være fint med dobbeltmandater, dog vil det være mindre heldigt, dersom forpersonerne har dobbeltmandat.

Men jeg synes ikke det vil være forkert af forpersonerne kan have dobbeltmandat internt i Alternativet.

  1. Blanding af folkevalgte forsamlinger og Alternativets grupper.

For EU og folketingsmedlemmer, vil jeg nok se det som en dårlig ting, at vedkommende har dobbeltmandat.

For regionalrådsmedlemmer kunne det være hensigtmæssigt at medlemmet sidder i en storkredsbestyrelse, men ikke nødvendigvis.

For kommunalrådsmedlemmer vil det kunne være hensigtmæssigt, at de kan være medlem af lokalbestyrelsen.

Regionalråds- og kommunalrådsmedlemmer skal ikke kunne være forpersoner i bestyrelserne.

P.S. Husk at det hedder kommunalråd og ikke byråd, da det er kommuner og ikke byer de folkevalgte forsamlinger administrere.

1 Synes om

Jeg tro man først må dele det hele op i 2 dele, den politiske som er alle de folkevalgte forsamlinger (folketing, Europa, regions råd, kommunalbestyrelse) men gælder det så også nogle af de politiske råd, nævn og bestyrelse man kan blive udpeget til alene fordi man er medlem af et parti? (Eks. DR’s bestyrelse)
Her mener jeg personligt at man skal passe på med at forbyde dobbelt mandater, idet vi som et forholdsvis lille parti,har en forholdsvis begrænset talent masse, dette kan gøre det vanskeligt at finde de rigtige kandidater til de forskellige valg,
Man kan også ligge den synsvinkel at sæde i kommunalbestyrelsen og regionsrådet er bi-job, hvis du så begynder at forbyde et bestemt job at have sæde i kommunalbestyrelse (i dette tilfælde folketings medlemmer, og at være folketings medlem er et fuldtidsjob) skal vi så også forbyde andre typer job adgang til at være kandidater?
Den del der omhandler den organatoriske del er staks mere speget, idet vi her også har en del naturlige sammenhæng og interne kontrol funktion.
Kan man forstille sig en forperson i en lokalforening, sidde i en storkreds bestyrelse, og der kommer en sag om økonomi, eksklusion eller andet? At han/hun er indhabil ændre ikke på at det kan være problematisk.

Overordnet tro man skal betrængte det at være politikker som en profession, på lige fod med så meget andet, opgave bestå mere i at sørger for at de/vi ikke midste jordforbindelsen…

PS stavefejl kan helt sikket forekomme…
Ivan

1 Synes om

Det lyder som om vi er ret enige - og at der ikke kommer nogen stor debat om dette :slight_smile:

Vores lokalforenings bestyrelse i Silkeborg har et forslag til en tilføjelse: At de nævnte person kan nøjes med at tage orlov i opstillingsperioden, således at hvis de ikke vælges ind i f.eks. byråd, kan gå tilbage til posten, de havde tidligere.
Altså dette gælder for denne linje i ændringsforslaget:
Forpersoner, næstforpersoner og kasserer i Storkredsbestyrelser og lokalforeningsbestyrelser må ikke være kandidater eller valgt til byråd, regionsråd, Folketing eller Europa Parlamentet.

Hvis jeres vedtægter åbner for at bestyrelsen konstituere sig selv, kunne i “bare” lave en ny konstituering og så efter valget lave en ny konstituering (tilbage til gammel konstituering) :slight_smile:

1 Synes om

God pointe, Ivan, jo alle kreds- og lokalvedtægter jeg har set, der konstituerer bestyrelsen sig selv, LIGE bortset fra FYNskredsen…de fynboer er jo også noget for sig…tsk tsk:wink:

Det ville også bære meget nemmere, for vi lægger op til at man skal vælge kandidater hvert eneste år :wink:

1 Synes om