Vedtægter til Årsmøde 2.9.2016

Her er vedhæftet de vedtægter vi skal vedtage på årsmødet d.2.9.

Vi skal vedtage de vedtægter som blev besluttet på Alternativets årsmøde d. 28 maj 2016. De fleste paragraffer er obligatoriske og kan ikke ændres. Det er dem med sort tekst. Så er der nogle som vi selv kan ændre på: Det er dem med blå tekst. Endelig er der nogle paragraffer med rød tekst: det er dem der ikke er relevante for os på Bornholm da vi kun har een kommune i modsætning til alle øvrige storkredse.

Det er måske lidt tør læsning men ifølge vores nuværende vedtægter skal ændringsforslag fremsendes 2 uger inden årsmødet. Det er hermed gjort. Mine rettelser og forslag er synliggjort for gennemsigtighedens skyld.

Kom gerne med kommentarer.

Bornholms Storkreds Udkast - Kopi.docx (51.8 KB)