Vedtægter for lokalforeningen Rødovre i Københavns Omegns storkreds

§ 1 Navn:

Stk.1

ALTERNATIVET Rødovre

§ 2 Organisation:


Importeret fra: https://roedovre.alternativet.dk/om-os/lokalforeningens-vedtaegter/vedtaegter-lokalforeningen-rodovre-i-kobenhavns-omegns-storkreds