Vedrørende eksklusionssag i Alternativet

Kære medlemmer af Alternativet

Som mange nok allerede har opdaget gennem nyhedsmedierne, så besluttede den samlede hovedbestyrelse og de folkevalgte i POFO efter grundig drøftelse og faglig rådgivning fra interne og eksterne eksperter den 16. maj at gennemføre en akut eksklusionssag vedr. et nu tidligere medlem af og kandidat for Alternativet. Dette skete med afsæt i Alternativets vedtægter §18, stk. 11.

Sagen tager sit udspring i en række bekymrende udtalelser ang. børn og seksualitet, en tilgang, som Alternativet på ingen måde kan stå inde for, og som vi som ledelse har følt os nødsaget til at reagere på.

Da hovedbestyrelsen blev opmærksom på disse udtalelser kontaktede vi straks en af Danmarks førende børneorganisationer. De var meget klare i deres anbefaling, at dette burde føre til en politianmeldelse og underretning til kommunen. Den anbefaling har vi naturligvis fulgt.

Herefter mødtes hovedbestyrelsen og de folkevalgte i Politisk Forum - en gruppe på 26 personer - den 16. maj, hvor vi diskuterede, om medlemmets adfærd var foreneligt med at være medlem af Alternativet. Dette har vi efter en grundig drøftelse enstemmigt vurderet ikke var tilfældet, hvorfor en akut-eksklusion blev igangsat, og medlemmet blev underrettet om dette om morgenen den 17. maj.

Medlemmet er blevet gjort bekendt med, at eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget.

Af hensyn til medlemmet håber vi, at alle vil behandle sagen med respekt.

Med venlig hilsen
Trine Aslaug Hansen
Forperson for HB
på vegne af hovedbestyrelsen

Ang. anvendt vedtægt fra Alternativets Landsvedtægter:

§ 18 Eksklusion

Stk. 11 I akutte tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte medlemskab kan skade Alternativet, kan Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert forum beslutte at ekskludere et medlem med omgående virkning og dermed se bort fra den normale procedure. Eksklusionen kan ankes til Vedtægtsudvalget, som behandler anken. Hvis Vedtægtsudvalget ikke er enige i eksklusionen, skal den almindelige eksklusionsproces sættes i gang.

1 Synes om

Hvorfor skriver du ikke hvem det drejer sig om? Og må vi høre nogle grelle eksempler på vedkommendes udtalelser, så vi selv kan tage stilling til, hvorvidt det er rimeligt at ekskludere vedkommende?

1 Synes om

Enig med Carl. Hemmelighedskræmmeri og dermed rygtedannelser er ikke en god ide. Vi behøver ikke en roman, blot sagens fakta: Hvilke love er blevet overtrådt, har vedkommende erklæret sig skyldig/ikke skyldig og med hviken begrundelse skal medlemmet straksekskluderes… Når i slår det op i forum, må I følge sagen ti dørs, ellers bliver vi forvirrede.

Jeg vil også gerne vide hvad vedkommende har sagt/gjort. Det er meget alvorlig hvad ledelsen har besluttet - for den pågældene får det konsekvenser langt ud over at skulle finde et andet parti.

Det er virkelig unødvendigt at bede Alternativet om flere oplysninger.
Jeg søgte med Google på “eksklusion, alternativet, børn, sex” og fandt i første forsøg et par avisartikler, som meddelte mandens navn og billede og citerede, hvad han havde skrevet på facebook.

Der er virkelig ingen grund til nogensinde at skrive de ord nogen steder igen. Hvad enhver kan finde med google i al fremtid, er mere end rigeligt til at give den enstemmige HB ret.

Det havde været pinligt for Alternativet, hvis den beslutning ikke kunne træffes enstemmigt.

Man har bedt os om at drøfte sagen med respekt, og jeg har derfor slettet en længere smøre, hvor jeg skrev min mening mere uforbeholdent.

Her vil jeg blot mindes min salig mor, som brugte udtrykket “dummere end politiet tillader”. Hun tog fejl, for politiet straffer ikke dumhed som sådan. Om denne mand bliver straffet, afhænger af andre ting; men det ændrer ikke ved eksklusionens berettigelse, om han også har gjort noget ulovligt. Dette var dummere end Alternativet tillader, og det var rigeligt i sig selv.

Vi lever i en metoo-tid, hvor en lang og solid politisk karriere kan smelte ned som en snebold for en flammekaster, bare for en lille frækhed, som ligger mange år tilbage, dengang hvor den var almindelig.

At skrive offentligt nu, som den ekskluderede mand gjorde, viste hans helt usædvanlige politiske situationsfornemmelse.
Det er godt at vide, at der er et lavmål i Alternativet.

Man må jo have ondt af staklen, som har udløst en reaktion, som har gjort ham umulig i Alternativet og i det byråd, han var kandidat til - og nok også på sit arbejde. Men proportionerne er gode nok.

3 Synes om