Vedrørende årsmøde den 29. marts 2017

Kære medlem.

Hermed lige en påmindelse om, at vi afholder årsmøde den 29. marts 2017, kl. 18.00.
Årsmødet afholdes på Rådhuset i Brovst, Borgervænget 12, mødelokale 3, Brovst.

I tidligere indkaldelse er også indkaldt til opstillingsmøde samme tid og sted.
Vi er i den fantastiske situation, er der i mellemtiden har meldt sig endnu en kandidat på banen, men da formalia om 3 måneders medlemskab af lokalforeningen ikke er på plads til den 29. marts, har vi valgt at udskyde opstillingsmødet, således vi undgår at skulle afholde mere end et. Der vil derfor senere tilgå information om tid og sted for opstillingsmødet.

Husk at der er mulighed for at deltage i et lille traktement mellem kl. 18.00 og 19.00. Foreningen betaler for maden. drikkevarer kan købes for små penge

**Hvis du ønsker at deltage i spisning er det, af hensyn til bestilling af mad, nødvendigt med tilmelding. **
Tilmelding skal ske på jammerbugt@alternativet.dk - senest fredag den 24. marts 2017.

Vedhæftet denne nyhedsmail følger forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen.

På snarligt gensyn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Alternativet Jammerbugt